Poradenská linka pre mladých bude dostupná už aj nepočujúcim ľuďom

14.9.2019

Zdroj: sc/Shutterstock

Páčil sa vám článok?

Pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím spustia on-line linku dôvery Dobrá linka so psychologickým videoporadenstvom v posunkovom jazyku.

"Viaceré štúdie odhalili, že nepočujúci respondenti vykazovali výrazne viac príznakov problémov duševného zdravia ako počujúci. Prevalencia problémov duševného zdravia je u nepočujúcich detí takmer 40 percent," zdôrazňuje dôležitosť vzniku tejto služby Darina Tarcsiová z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. "Nepočujúci zároveň čelia ťažkostiam v prístupe k službám duševného zdravia, k odborníkom, ktorí poznajú ich spôsob komunikácie a špecifiká, ktoré vyplývajú zo straty sluchu," dodáva. Tieto faktory podľa nej môžu zvyšovať riziko samovraždy.

"Proces vyrovnávania sa so svojím postihnutím je pre mladého človeka veľmi náročný. Taktiež je pre týchto ľudí neľahké vyrovnať sa s tým, ako ich vníma a ako sa k nim správa spoločnosť," tvrdia predstavitelia občianskeho združenia IPčko, ktoré prevádzkuje psychologickú on-line linku Dobrá linka pre deti a mladých ľudí s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia.

V on-line priestore im pomáhajú odborne vyškolení poradcovia, psychológovia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. Dobrá linka od svojho vzniku v novembri 2018 pomohla už viac ako 1390 mladým ľuďom s rôznym typom postihnutia. Najčastejšie sa na ňu obracajú s témami samoty, partnerských vzťahov, sebaprijatia a vyrovnávania sa s postihnutím, s domácim a sexuálnym násilím, s osamostatnením sa, so sexualitou, no aj s myšlienkami na samovraždu, ako hovorí koordinátorka Dobrej linky Zuzana Juráneková.

Na Slovensku žije asi 6000 mladých ľudí do 30 rokov s poruchou sluchu. Služba videoporadenstva v posunkovom jazyku bude fungovať v utorok a vo štvrtok vždy v čase od 15.00 h do 20.00 h na webe www.dobralinka.sk. Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Programy pre mládež 2014 - 2020, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, a z nadačného fondu pri Nadácii Pontis.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.