V Petržalke budú mať elektromobil aj nové ihrisko pre hendikepované deti

6.10.2018
Miestny úrad Petržalka

Zdroj: petrzalka.sk

Páčil sa vám článok?

Počas nasledujúcich mesiacov chystá Oddelenie projektového riadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka viaceré zaujímavé a užitočné projekty najmä v oblasti športu či životného prostredia. Čo všetko na pravom brehu Dunaja v najbližšom čase pribudne?

V snahe zveľadiť vnútroblok Holíčska – Brančská a prepojiť komunity priľahlých obytných domov sa mestská časť rozhodla využiť priestor na vybudovanie petangového ihriska, ktoré bude slúžiť obyvateľom všetkých vekových kategórií. Finančné prostriedky budú použité na terénne úpravy, vytvorenie podkladu ihriska o rozmeroch 15 x 4 m, osadenie obruby a vysypanie štrkopieskovým materiálom. Prínosom projektu bude vytváranie ľudských mostov prostredníctvom zapájania ľudí do aktívneho športového využívania voľného času, a budovanie dobrých susedských vzťahov.

Pred pár dňami v Petržalke odštartovali rekonštrukciu existujúceho basketbalového ihriska, ktoré sa nachádza medzi bytovými domami Andrusovova 5 a Andrusovova 3. Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia zničeného asfaltového povrchu v rámci existujúceho ihriska a následným vyrovnaním betónového podkladu ihriska, na ktorý bude položený nový asfalt. V rámci rekonštrukcie tiež budú osadené 2 ks mini futbalových bránok.

Mestská časť myslí aj na zdravotne znevýhodnených obyvateľov a rozhodla sa na Blagoevovej ulici vybudovať ihrisko pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím. Výstavba bude realizovaná pri súčasnom stredisku pre zdravotne hendikepované deti. Cieľom je vybudovanie oploteného bezbariérového exteriérového ihriska s plošnou zeleňou a s areálovým reflexným chodníkom. V rámci ihriska sa osadia lavičky, lavica k piknikovému stolu, stôl s možnosťou sedenia s invalidným vozíkom a koše na odpadky. Samozrejme, nebude chýbať množstvo hracích prvkov ako piesková hra, pružinová hojdačka, inkluzívny bezbariérový kolotoč, trampolína, labyrint s hracími panelmi, hojdačka – lanové hniezdo, hojdačka - sedačka s popruhmi či hojdačka pre invalidný vozík.

Novinkou bude nákup nového elektromobilu Nissan Leaf Acenta pre potreby Miestneho úradu našej mestskej časti za účelom podpory elektromobility a aktívnej snahy o dosiahnutie dlhodobého zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok.

Miestny úrad sa snaží aj o medzinárodnú spolupráci v oblasti ekológie a preto sa zapojil s LEAD partnerom Mestská časť Újbuda, Budapešť do výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty. Prioritná os je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Hlavným cieľom spolupráce s maďarskou MČ je zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Ďalším zámerom je zlepšenie environmentálnych kompetencií žiakov základných škôl týkajúcich sa budúcej ochrany prírodných hodnôt prihraničného regiónu SK-HU (Dunaj). Do projektu budú zapojené ZŠ Dudova, ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska.

(ts, ilustračné foto: abn)

Páčil sa vám článok?