NÁZOR: Pomoc petržalským základným školám je urgentná

11.9.2014
0
Názor: pomoc petržalským základným školám je urgentná - nechala_pavel
Páčil sa vám článok?

Starostlivosť o deti a ich výchovu nespočíva iba na rodičoch. Rodičia majú pri výchove detí nezastupiteľné miesto, ale pri niektorých problémoch, s ktorými sa deti stretávajú a ktoré ovplyvňujú ich budúci život, sú možnosti rodičov obmedzené.

Kto všetko je zodpovedný za výsledky žiakov? V prvom rade žiaci samotní, ale aj ich rodičia, učitelia a v neposlednom rade zriaďovateľ - Miestny úrad Petržalka.

Súčasné vedenie petržalskej samosprávy prezentuje svoje základné školy ako veľmi úspešné prostredníctvom získavania rôznych marketingových ocenení. Namiesto skutočnej pomoci pri zlepšovaní kvality vzdelávania hľadá bombastické názvy a logá pre programy (napr. Petržalská super škola), ktoré v skutočnosti nemajú potenciál výrazne zlepšiť situáciu.

Realita je pritom veľmi nepriaznivá. V hodnotení mimovládnej organizácie INEKO, ktoré vychádza zo štátneho Testovania 9, sa v prvej tridsiatke základných škôl v rámci Bratislavského kraja za rok 2014 nachádza iba jedna petržalská základná škola (27. miesto – ZŠ Turnianska), naopak, najhoršia škola v Bratislavskom kraji je práve v Petržalke (75. miesto – ZŠ Prokofievova). Prečo si kvalitnejšie školy môžu dovoliť Šenkvice, Ivanka pri Dunaji alebo Zohor, ale Petržalka nie? Starostlivosť o deti musí byť prvoradou úlohou dobre fungujúcej samosprávy, lebo zlyhanie v tejto oblasti pocíti v budúcnosti celá komunita. Zlepšenie kvality ale nezabezpečia iba investície do stavebných zákaziek, ako to robí súčasný starosta a najmä pred komunálnymi voľbami.

V mojom volebnom pláne Petržalka 2014 má pomoc petržalským základným školám prvé miesto. Výrazne sa zasadím o to, aby sa pomohlo základným školám pri zlepšovaní kvality vzdelávania žiakov. Školy a učitelia nemôžu zostať osamotení. Učitelia si zaslúžia uznanie a musíme sa ich pýtať, ako im reálne pomôcť, hľadať úspešné riešenia z iných škôl a pomôcť pri ich implementácii v Petržalke.

Zavediem pravidelnú konferenciu základných škôl v Petržalke. Mala by to byť platforma na výmenu skúseností, porovnávanie dosiahnutých výsledkov a vyhľadávanie dobrých riešení. Vznikne tak priestor nielen na prezentáciu učiteľov, ale aj ich žiakov.

Zlepším komunikáciu škôl s firmami a organizáciami, ktoré pôsobia v Petržalke. Dôležité je, aby školy pripravovali žiakov, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce.

Život v Petržalke a Bratislave je nákladný pre mladých učiteľov a pracovníkov v školstve. Bez vytvorenia reálneho a udržateľného programu nájomného bývania budú učitelia odchádzať do súkromného sektora. Chcem takýto program nájomného bývania vytvoriť a spustiť.

Vzdelávanie detí v súčasnosti si vyžaduje aj používanie moderných technológií. Prístup k informačným technológiám musí byť zabezpečený pre všetky deti bez ohľadu na finančné možnosti rodičov. Vytvorím v Petržalke prostredie na rozvoj moderných škôl na európskej úrovni.

To, aké kvalitné vzdelanie získajú petržalské deti, ovplyvní ich šance na zamestnanie v budúcnosti a priamo určuje, ako bude Petržalka vyzerať a aké problémy bude riešiť o pár rokov. Mám silné odhodlanie pomôcť petržalským školám, učiteľom a rodičom.

P.S.: Viac aj o téme školstva na webovej stránke www.petrzalka2014.sk

P.S.2: Napíšte mi, aké skúsenosti máte so základnými školami v Petržalke nechala@petrzalka2014.sk

Pavel Nechala, nezávislý kandidát na starostu Petržalky


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie