Lužné lesy sú prírodným bohatstvom

8.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Dunajské lužné lesy patria k posledným zvyškom lužných lesov v strednej Európe. Svojou jedinečnosťou, krásou, druhovým bohatstvom a vysokou produkciou biomasy sa prirovnávajú k tropickým dažďovým pralesom.

Významne sa podieľajú na udržiavaní zásob pitnej vody a sú prirodzenou ochranou pred záplavovou vlnou.

Zvyšky lužných lesov možno nájsť aj priamo v Bratislave. Súvislé porasty sa zachovali paradoxne na okraji najväčšieho slovenského sídliska - Petržalky. Zostali zabudnuté vďaka ťažkej dostupnosti. Voda dunajských ramien im dáva život a drží nad nimi ochrannú ruku. Mohutné vŕby, topole a jasene stoja ticho a majestátne ako jediná prirodzená bariéra medzi obývanou časťou Petržalky a priemyselnými závodmi.

Miestni obyvatelia ťažko prijímajú správy o ich nejasnej budúcnosti. O osude Starého hája, ktorý práve vyrástol do svojej dospelosti a plnej krásy, sa onedlho rozhodne. Hrozia mu rozsiahle holoruby, ktoré znamenajú jeho likvidáciu. A dôvody? Je ich iste viac, ale ani jeden nie je dôležitejší ako záchrana jedného z najvzácnejších biotopov Európy.

Holorubná ťažba dreva, vysádzanie nepôvodných druhov drevín a monokultúry šľachtených topoľov odporujú prírode. Svedčí o tom fakt, že nové porasty necitlivo vytvorené človekom sú druhovo výrazne chudobnejšie ako prirodzené lesy, v ktorých „hospodári“ príroda. Stromy určené na hospodárske využitie ani pri svojom plnom vzraste neposkytujú vhodné podmienky na hniezdenie vtákov, nevytvárajú úkryt pre drobné či veľké stavovce a nie sú vhodné ani pre život vzácnych druhov hmyzu. Tieto problémy neobchádzajú ani chránené územia.

Biologická hodnota posledných prirodzených porastov v okolí Dunaja je nevyčísliteľná. Vybrané lokality lužných lesov sú v navrhovanom zozname prioritných biotopov európskeho významu ako súčasť súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Zoznam, do ktorého patria napr. Slovanský ostrov, Sihoť, Pečniansky les, Soví lužný les (za diaľničným mostom), časť Chorvátskeho ramena (pri nemocnici sv. Cyrila a Metoda) a Starý háj s ramenom Zuzana, by mal byť schválený na prelome rokov.

Zachovať pôvodný stav a jedinečnosť dunajských lužných lesov môžeme len vtedy, ak ich budeme primerane chrániť. Treba zvoliť vhodný spôsob trvalo udržateľného lesného hospodárenia, vypracovať nové lesné hospodárske plány, pristúpiť k systematickému výkupu a dlhodobému prenájmu lesnej pôdy atď. - tak, ako to navrhujú konkrétne projekty záchrany lužných lesov (napr. v rámci programu Európskej komisie LIFE - Nature 2003).

Zostalo nám už len málo. Málo stromov, málo času a málo možností na ich zachovanie. Ak sa k tomuto problému nepostavíme ráznejšie, zmiznú lužné lesy z nášho územia tak ako v iných krajinách. Aj Bratislava by tak prišla o jeden zo svojich celoeurópskych unikátov.

Petra Ihringová
Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.