Stavebný úrad v Petržalke čaká na podklady pre projekt Nové Domino

13.9.2021

Zdroj: SUBCENTRO

Páčil sa vám článok?

Konanie vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením v prípade projektu Nové Domino v bratislavskej Petržalke, ktorý by mal nahradiť dlhoročný skelet pôvodného projektu, je momentálne na miestnom stavebnom úrade pozastavené.

Čaká sa na zosúladenie projektovej dokumentácie a predloženie všetkých potrebných podkladov zo strany stavebníka. Uviedla to hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.  

"Vzhľadom na to, že sa bude rozostavaná stavba v časti odstraňovať a meniť jej stavebno-technický stav, čím sa zmení aj projektová dokumentácia stavby, dochádza k zmenám vo vzťahu k vydaným záväzným stanoviskám dotknutých orgánov," pripomenula Halašková. Stavebný úrad preto nemôže konať až do doby, kým stavebník potrebné podklady na vydanie rozhodnutia nepredloží.

Investorská spoločnosť Subcentro potvrdila, že pre úpravy projektu, ku ktorému hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné stanovisko, sa v súčasnosti dokončujú projekčné práce potrebné na pokračovanie stavebného konania. "Ich výsledkom bude aktualizácia, respektíve zosúladenie projektovej dokumentácie. Tú následne investor predloží stavebnému úradu, čím naplní podmienku na pokračovanie stavebného konania," skonštatovala spoločnosť.

Dlhoročne rozostavaný skelet projektu Domino na Jasovskej ulici, ktorý mnohí označujú za jeden z najkontroverznejších realitných projektov v mestskej časti, by sa mohol stať minulosťou. Hlavné mesto prednedávnom vydalo súhlasné stanovisko k novému návrhu projektu Nové Domino. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom.

Projekt Domina získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo na margo vydania súhlasného stanoviska k prepracovanému návrhu projektu poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. Pozemok patrí developerovi.


(TASR)

Páčil sa vám článok?