VIZUALIZÁCIE: Na Nivách vyrastie nová štvrť, ukázali víťazný architektonický návrh

19.6.2020
0

Zdroj: Ateliér Sadovsky & Architects

Páčil sa vám článok?

Víťaz architektonicko-urbanistickej súťaže na konverziu bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách na modernú mestskú štvrť už je známy. Víťazným sa stal návrh ateliéru Sadovsky&Architects, na ktorom sa jednohlasne zhodla odborná porota.

Pozemok s výmerou cca 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorej výsledkom má byť premena bývalého brownfieldu na plnohodnotnú mestskú štvrť, sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Českej republiky. O víťazovi rozhodla sedemčlenná odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov, odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, ako aj zástupcov investora. Investorom novej štvrte je spoločnosť YIT Slovakia.

Zdroj: YIT Slovakia

Lokalita budúcej výstavby.

​Zámerom súťaže bolo nájsť najvhodnejší  urbanistický koncept riešenia konverzie spojenej s celkovou revitalizáciou územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách vrátane jeho architektonického stvárnenia. Dôležitou požiadavkou v súťaži bol environmentálny aspekt. Porota kládla veľký dôraz na to, ako jednotlivé projekty uplatňujú opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia a riešia adaptáciu na klimatické zmeny či hospodárenie s vodou. 

Zdroj: Ateliér Sadovsky &amp

Vizualizácia víťazného návrhu.

​„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti Salvis. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. 

Zdroj: Ateliér Sadovsky &amp

Vizualizácia víťazného návrhu .

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie