V reštaurácii Galéria Kontajner, ktorá vyrastie v Petržalke, musia zamestnať aj ľudí bez domova

11.5.2019
Výkopové práce na Bosákovej

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Stavba reštaurácie Galéria Kontajner na Bosákovej pri zastávke MHD vyvolala rozporuplné reakcie aj preto, že ide o územie, ktoré je už chronicky medializované ako „pod stavebnou uzáverou“. Ako výstavbu vysvetľuje mesto?

„Rozhodnutie o umiestnení stavby ako aj stavebné povolenie je v kompetencii stavebného úradu MČ. To isté platí aj o rozhodnutí o stavebnej uzávere. A rovnako stavebný úrad MČ môže posúdiť aj možnosti zastavenia stavby,“ reagoval hovorca magistrátu Peter Bubla. Mesto so stavebníkom uzavrelo „len“ nájomnú zmluvu na predmetný pozemok.

Petržalka prichádza s novými pravidlami na prijímanie detí do škôlok

Bratislavská Petržalka prichádza s novými kritériami prijímania detí do materských škôl (MŠ) v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre budúci školský rok 2019/2020 by mali byť prednostne prijímané petržalské deti a tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Rozhodovať by mala tiež spádovosť materskej školy. Ide však o odporúčané kritériá, keďže zákonnú kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí majú výhradne riaditeľky škôlok.

​Zainteresovaní, s ktorými sme sa zhovárali, nám však povedali, že stavebný úrad v prípade súhlasu mesta a splnenia zákonných podmienok stavebníka už veľa možností stavbu odmietnuť nemá. Navyše, rozhodnutie o stavebnej uzávere podľa všetkého nebolo oficiálne, existovala len akási nepísaná dohoda na tomto území nestavať.

Oddelenie nájmov majetku Sekcie správy nehnuteľností najskôr v marci 2017 vydalo k projektu nesúhlasné stanovisko. Zdôvodnilo ho stavebnou úpravou zastávky Bosákova v rámci projektu pokračovania stavby električky. „Výstavbou projektu bude zasiahnutá aj parcela 5206/13,“ napísali. Zastávka bude totiž zmenená na integrovanú zastávku a bude sa dopĺňať o odbočovací pruh a cestu pre autobusy.

Zdroj: ac

​Hlavná architektka Ingrid Konrad mala iný názor: „Považujem za dôležité, aby tento dopravný uzol bol dočasne podporený vhodnou mestskou funkciou. Funkciou s pridanou hodnotou, ktorá dočasne, kým sa bude realizovať stavba NDS, tento priestor pre obyvateľov zatraktívni, spríjemní a zmierni účinky stavby v území,“ vyjadrila sa vo svojom stanovisku. Budovanie odbočovacieho pruhu a komunikácie pre autobusy bude totiž spojené, citujeme zo zmluvy, „s vysokým hlukom, prašnosťou, celkovým znížením kvality ovzdušia, ako aj života obyvateľov v danej lokalite“.

Mestské zastupiteľstvo zdieľalo jej názor a 27. septembra schválili poslanci nájom časti pozemku spoločnosti Custom - Pharma III. O rok neskôr, 23. októbra 2018, zastupiteľstvo schválilo aj dodatok k nájomnej zmluve. Účelom nájmu na križovatke ulíc Bosákova-Jantárová je teda okrem „umiestnenia a prevádzkovania dočasného občerstvovacieho zariadenia tvoreného z prerobených lodných kontajnerov ako galérie spojenej s kaviarňou a terasou“ aj služba Barber shop (holičstvo).

Nájomca sa zaviazal, že obsluha a zásobovanie zariadenia nebude žiadnym spôsobom obmedzovať, ani zasahovať do zastávky MHD a zásobovanie bude riešené z okolitých parkovísk, t.j. parkoviska OD TPD a parkovisko DN Albero. Stavba totiž neráta ani s parkoviskom, ani s príjazdovou cestou od Bosákovej. Sľúbil tiež, že počas celej doby nájmu bude v zariadení zamestnávať aj ľudí bez domova a spolupracovať s občianskym združením VAGUS. Počas celej doby nájmu musí byť v zariadení aj „Galérií mladých“.

​Keď nadobudne platnosť kolaudačné rozhodnutie, bude prevádzkovateľ platiť nájomné 17,00 eur/m2 /rok – za plochu 200 m2 pod občerstvovacím zariadením a 36,50 eur/m2/rok – za plochu 250 m2 pod terasou, čo predstavuje pri výmere 450 m2 ročne sumu 12 525,00 eur.

Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 10 rokov, ktorá sa môže po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán predĺžiť o ďalších 5 rokov. Galéria Kontajner by mala byť otvorená už od júna.

(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.