Hlavné námestie obnovujú podľa plánu

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Prvá etapa prác na obnove Hlavného námestia bola ukončená ešte pred 15. novembrom, teda v súlade s harmonogramom, podľa ktorého malo byť námestie pripravené na konanie každoročných Vianočných trhov.

Na námestí, ktorého obnova sa začala 5. septembra, je už položená nová žulová dlažba, hotové sú aj inžinierske siete pod povrchom, chodníky a elektrické vedenie. Neobnovená ostane iba časť chodníka pred Mestským múzeom. Táto časť chodníka sa dokončí až po tom, čo bude odstránené lešenie pri stene Mestského múzea, teda na jar budúceho roka. Termín ukončenia prác neovplyvnili ani archeologické nálezy pod povrchom námestia. Architekt opravy námestia a pamiatkari v týchto dňoch pripravujú spôsob prezentovania archeologických nálezov, projekt sprístupnenia nálezov i dodávateľa prác musí mesto obstarať verejnou súťažou.

Ako sme už informovali, projektu obnovy námestia sa dotkli určité zmeny. Jednou z nich je to, že pôvodné dva stromy nenahradí jeden mohutný platan, pretože Krajský pamiatkový úrad v Bratislave rozhodol, že na námestí nemôžu byť stromy pevne spojené so zemou. Počíta sa však so sezónnym „zazelenením“ námestia stromčekmi v kvetináčoch.

Cieľom úprav je zmodernizovať aj všetky podzemné inžinierske siete a námestie doplniť o vhodnú malú architektúru, vrátane osvetlenia. Vynovená infraštruktúra zabezpečí dostatočný elektrický príkon pre Vianočné trhy, koncerty a ďalšie akcie a odstránia sa výpadky elektriny, ktoré boli problémom v minulosti. Vyrieši sa aj napojenie stánkov Vianočných trhov na rozvod vody a na kanalizáciu s lapačom tukov a osvetlenie námestia, ktoré zvýrazní priečelia a strechy objektov. Fontána bude ozvučená, osvetlená a rozšírená o jeden prstenec. Okrem slnečníkov s logom mesta, lavičiek, odpadkových košov tu bude pitná fontánka v tvare miniatúry dobovej strážnej búdky, klietka hanby a nové mobilné pódium pre kultúrne podujatia. Úpravy námestia by mali stáť 21 miliónov korún, ďalšie peniaze z rozpočtu mesta budú vyčlenené na osvetlenie.

Páčil sa vám článok?