Výsledky súťaže o projekty pre novú Vydricu

6.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Posledný októbrový deň bol termínom na vyhlásenie výsledkov piatich paralelných medzinárodných architektonických súťaží, ktoré riešili budúcu podobu piatich sektorov Podhradia v rámci projektu Vydrica.

Do druhého a záverečného kola postúpilo 22 anonymných tímov architektov, z ktorých jeden do určeného termínu svoj návrh nepodal. Aj v tomto kole bola súťaž prísne anonymná, návrhy boli označené šesťmiestnymi číselnými kódmi, ktoré si zvolili súťažiace celky už v prvom kole. V hodnotení sa kládol dôraz na kvalitu návrhu a jeho preukázateľnú koncepčnú a ekonomickú rozvojaschopnosť, samozrejme, v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa súťaže a regulatívmi mesta v tejto zóne.

1. Bratislavské Podhradie - architektonické riešenie mestských blokov V1, V2, V3.
V tejto súťaži neudelili prvú a druhú cenu. Tretiu získal súťažný návrh talianskeho tímu v zložení Robert Grio, Guendalina Salimei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá (vizualizácia 1). Umiestnenie tohto autorského kolektívu neprekvapuje - s návrhmi na riešenie tejto lokality pred dvanástimi rokmi vyhrali architektonickú súťaž Europan 4.

2. Bratislavské Podhradie - architektonické riešenie mestského bloku V4 a Vodná veža.
Prvú cenu v tejto súťaži získal istý kolektív tvorcov - Grio, Salimei, Contuzzi a Ravá (vizualizácia 2). Druhú cenu získali domáci architekti Matúš Vallo, Oliver Sadovský a Matúš Podskalický. Tretiu cenu neudelili.

3. Bratislavské Podhradie - architektonické riešenie mestských blokov V5, V7.
V tejto súťaži získal 1. cenu sólo jazdec, mladý poľský architekt Lukasz Gawlas (vizualizácia 3). Jeho víťazstvo je hlasom v prospech podobných súťaží - práve na súťažiach tohto typu sa objavujú autori s nezávislým novým pohľadom na problematiku. Druhá cena udelená nebola, tretiu si opäť odniesol taliansky štvorlístok Grio, Salimei, Contuzzi a Ravá a mimoriadnu odmenu udelila porota súťažnému návrhu slovenskému tímu v zložení Juraj Hermann, Lenka Gáliková, Jana Kramáriková, Daniel Růžička, Patrik Pavlásek.

4. Bratislavské Podhradie - architektonické riešenie mestských blokov V8, V10.
Ani v tejto súťaži porota prvé dve ceny neudelila, zníženú druhú cenu získal návrh autorov Vladimír Šimkovič, Miroslav Čatloš, L. Bartko, Š. Kačáni a J. Kamenský (vizualizácia 4). Aj v tejto súťaži získal taliansky štvorlístok mimoriadnu odmenu.

5. Bratislavské podhradie - architektonické riešenie mestských blokov V11, V12, V13, V34.
Prvú cenu v tejto architektonickej súťaži získal opäť taliansky tím Grio a spol., druhá a tretia udelené neboli (vizualizácia 5).

Výstava ocenených súťažných návrhov bude pre bratislavskú verejnosť sprístupnená 16. novembra na prízemí Primaciálneho paláca, v miestnosti  č. 5. Prezentácia potrvá do 24. novembra.

Jednotlivé ocenené súťažné projekty postupne predstavíme podrobnejšie aj v Bratislavských novinách.

(gub, brn)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie