Otvorili 27. ročník koledníckej akcie Dobrá novina - chcú v nej naplniť aj pápežov odkaz...

11.10.2021

Zdroj: FB Dobrá novina

Páčil sa vám článok?

V týchto dňoch otvorili 27. ročník tradičnej koledníckej akcie Dobrá novina s mottom Poďme niečo dobré podniknúť. Reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. TASR o tom informoval Jozef Magda z eRko – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.

"Svätý Otec František počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval mladých, aby nenechali dni svojho života plynúť ako epizódy v telenovele. Aby boli odvážni a zakorenení, aby sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu. Je to posolstvo, ktoré sa nesie celým jeho pontifikátom, pričom zdôrazňuje dôležitosť vychádzať v ústrety najmä ľuďom na periférii. Silné slová Svätého Otca nachádzajú odozvu u tisícok koledníkov," priblížil riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala. 

Dobrá novina je akciou solidarity, ktorej poslanie napĺňa pápežovu víziu. Rozdáva radosť na Slovensku a pomáha k lepšiemu životu ľudí v núdzi na africkom kontinente 27 rokov. Zároveň povzbudzuje najmä deti a mladých zapojiť sa do života farnosti práve prostredníctvom ohlasovania radostnej zvesti. Organizátori pripravili opatrenia, ktoré rešpektujú aktuálne hygienické usmernenia, a opäť pozývajú na bezpečné koledovanie v nadväznosti na tradíciu koledovania popod okná. V tomto ročníku koledníckej akcie prinášajú aj novinky k adventnej príprave detí a rodín.

S podporou koledníkov a štedrých darcov podniká na východe Ugandy vyše 1500 žien a 500 mužov. Prešli si od kurzov základnej gramotnosti cez prieskum trhu až po marketing. V súčasnosti zakladajú lokálne pekárne, venujú sa chovu včiel a výrobe medu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov. Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1270 mestách a obciach na celom Slovensku.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie