Samospráva

  • Samospráva
  • 13.12.2001 00:00

Staré Mesto má Staromestskú sieň

0 0

Po prvý raz od konštituovania samosprávnych orgánov v roku 1990 zasadalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto vo svojej vlastnej rokovacej sále.

  • Samospráva
  • 13.12.2001 00:00

Poslanci bratislavského regionálneho parlamentu

0 0

V historických prvých voľbách do samospráv vyšších územných celkov bolo v Bratislavskom samosprávnom kraji zvolených 46 poslancov a 1 predseda VÚC. Voľby sa na celom Slovensku vyznačovali nízkou účasťou, inak tomu nebolo ani v Bratislavskom kraji, kde bolo voliť len 23,96 percenta oprávnených voličov.

  • Samospráva
  • 13.12.2001 00:00

Za Bratislavu budú lobovať aj v zahraničí

0 0

V januári začne oficiálne fungovať Úrad bratislavského samosprávneho kraja. O tom, čo to bude znamenať pre Bratislavčanov sme sa pozhovárali s jeho predsedom Ľubom ROMANOM.

  • Samospráva
  • 29.11.2001 09:00

K rozdeleniu kompetencií ešte nedošlo

0 0

Mestská rada Bratislavy prerokovala návrh dodatku štatútu mesta k rozdeleniu kompetencií medzi hlavné mesto a mestské časti podľa zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

  • Samospráva
  • 29.11.2001 09:00

Boli ste už voliť?

0 0

Toto vydanie novín sa dostáva k Bratislavčanom v čase volebného moratória, preto len pripomíname, že historicky prvé voľby predsedu a poslancov samosprávy Bratislavského vyššieho územného celku sú 1. decembra od 7.00 do 22.00 h.

„Na Petržalke som vždy miloval zeleň, no zároveň mi vždy prekážalo, ako sa k nej správame. A môj postoj sa nezmenil ani dnes,“ hovorí Peter Farkašovský (22), ktorý do Petržalky priniesol plogging – beh, pri ktorom zbierate odpadky.

Už takmer šesť rokov je úplne prázdny a nevyužitý komplex budov bývalého SOU železničného, ktorý sa v mestskej časti Rača, konkrétne ulici Na pántoch. Súčasťou objektu je výšková budova, kde bol kedysi internát, ale aj učebne, dielne, jedáleň, telocvičňa či dokonca bazén. Všetko je opustené od 31.12.2013, kedy školu zatvorili a odvtedy to tu pomaly chátra...

To, že okolie paneláku na Stavbárskej ulici, ktorému celá Bratislava hovorí Pentagon, nie je príliš bezpečné miesto, vedia tiež hádam všetci. Dva roky tu v rámci prevencie mala svoj karavan mestská polícia, ale v auguste túto stanicu zrušili, pretože sa podľa magistrátu minula účinkom a nedávno si tu asociáli rozložili stany a dokonca si z domu natiahli cez kábel aj elektrickú energiu!


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.