Staré Mesto rozšíri miestne rezidentské parkovanie v zóne Sokolská

22.3.2023
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto pripravuje ďalšie rozšírenie miestneho rezidentského parkovania v zóne Sokolská a okolie.

Reaguje tak na požiadavky obyvateľov na zmiernenie situácie na hraničných oblastiach s celomestským parkovacím systémom (PAAS) v zóne Hlavná stanica - Blumentál. Informuje o tom mestská časť.

Rozšírenie zóny staromestského rezidentského parkovania sa týka časti Sokolskej ulice, ktorá ešte nie je zaregulovaná, ako aj ulíc Okánikova, Banícka a Za sokolovňou. "Vyznačovanie bude prebiehať predbežne od 27. marca," približuje samospráva s tým, že informovať budú o tom aj dočasné dopravné značky, upozorňujúce na neparkovanie vozidla vo vymedzenom čase.

Na základe podnetov už mestská časť dala vypracovať projekt organizácie dopravy predmetnej rezidenčnej parkovacej zóny. Projekt bol prerokovaný s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorý k nemu vydal súhlasné stanovisko. Schválil ho tiež príslušný cestný správny orgán, ktorým je hlavné mesto.

(TASR)

Páčil sa vám článok?