V Petržalke sa vlani zosobášilo 273 párov, obľúbeným miestom je Sad Janka Kráľa

14.1.2022
0

Zdroj: FB Petržalka

Páčil sa vám článok?

Za rok 2021 oddali petržalské matrikárky a poslanci 273 párov. Väčšina uprednostnila úradný sobáš v obradných sieňach alebo na obľúbených exteriérových miestach Petržalky, akými sú Sad Janka Kráľa či reštaurácie na nábreží Dunaja. Informovala nás o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Sobášilo sa aj cirkevne, a to v 31 prípadoch. Sobáš s cudzincom malo 28 snúbencov.

V prípade, že majú páry s trvalým pobytom v Petržalke záujem o sobáš mimo mestskej časti, musia o to požiadať svoju matriku.
„Celkovo sme vyhotovili 131 povolení na uzavretie manželstva mimo územia Petržalky. Sú to v podstate sobáše, o ktoré sme v minulom roku prišli, lebo páry si vybrali inú, atraktívnejšiu destináciu na sobáš, čo im nezazlievam, no určitým spôsobom ma to mrzí,“ prezrádza vedúca matriky a ohlasovne pobytov, ktorá chce do budúcna rozšíriť a zatraktívniť možnosti sobášov v mestskej časti.

Príjemným oživením podľa nej boli dve zlaté svadby, na ktorých si páry obnovili svoje manželské sľuby po 50 rokoch spolunažívania.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie