Staré Mesto by chcelo znížiť cenu za obedy pre školákov takmer až o polovicu...

10.9.2021

Zdroj: Staré Mesto.sk

Páčil sa vám článok?

Staré Mesto chce znížiť mesačný poplatok za réžiu v školských jedálňach vo svojich základných školách z 20 na 12 eur. Výsledná cena za školské obedy by mala klesnúť až o osem eur. Mestská časť chce takto pomôcť rodičom, ktorých sa týka zrušenie tzv. obedov zadarmo.

Hneď na úvod si treba uvedomiť, že zatiaľ ide len o návrh, ktorý bude súčasťou rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré je naplánované 28. septembra 2021. Poplatok na réžiu školských jedální pokrýva náklady na nákup tanierov, príborov, hrncov, pohárov, teda základné vybavenia. Jeho výšku upravuje všeobecne záväzné nariadenie. V roku 2019, teda po zavedení tzv. obedov zadarmo, kedy výdavky na školskú stravu dotoval štát – bol na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta príspevok na réžiu zvýšený z 50 centov na 1 euro. Dôvodom bol najmä predpokladaný nárast stravníkov. Zvýšenie poplatku pokrylo nárazové zvýšenie nákladov školských jedální pri zabezpečovaní stravy pre väčší počet detí. Finančnú situáciu v školských jedálňach sa týmto rozhodnutím podarilo stabilizovať.

S účinnosťou od 1. augusta 2021 vláda plošné „obedy zadarmo“ zrušila, príspevok na stravu v školských jedálňach je teraz poskytovaný už iba rodinám vo veľmi zlej sociálnej a finančnej situácii. „Uvedomujeme si, že pre významne väčšiu časť rodičov to však znamená neprimerane vysokú finančnú záťaž. Na základe viacerých podnetov od rodičov sme preto prehodnotili výšku sumy a navrhujeme jej zníženie o 40 percent,“ vysvetlila rozhodnutie starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. V prípade, že bude návrh schválený v zastupiteľstve, budú platiť rodičia na réžiu nižšiu sumu už od októbra 2021.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 1/2020, je zverejnený od 9. 9. 2021 na úradnej tabuli a prerokovaný bude na septembrovom zastupiteľstve. Pripomienky k návrhu je možné zaslať v trinásťdňovej lehote v písomnej forme, elektronickej na adresu lubica.horvathova@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 212.

(ts)

Páčil sa vám článok?