Aj v Petržalke miznú zo značiek ŠPZ-ky, nápis reservé nahrádza zákaz zastavenia

18.7.2021
zvislé značky parkovanie Petržalka

Zdroj: Facebook/Petržalka

Páčil sa vám článok?

Všetky značky na vyhradených miestach, pre držiteľov preukazu ŤZP alebo platiacich Petržalčanov, by mali byť postupne nahradené novými. Hovorí o tom vyhláška rezortu vnútra, petržalská samospráva o tom informovala na Facebooku.

V zmysle novej vyhlášky rezortu vnútra sa platnosť regulačných značiek označujúcich vyhradené parkovanie osadených do 31. marca 2020 končí dňom 31. marca 2022. „Po tomto termíne by sa už staré dopravné značenie nemalo na parkoviskách nachádzať,“ vysvetlila vedúca referátu dopravy Miestneho úradu Petržalka Lívia Štulajterová.

„To v praxi znamená, že všetky značky na vyhradených miestach, či už pre držiteľov preukazu ŤZP alebo platiacich Petržalčanov, by mali byť postupne nahradené novými,“ dodala. Zmena nastane aj pri maľovaní čiar. Vodorovné značenie, ktoré malo pôvodne tvar kríža, prípadne písmena „X“, nie je možné v kontexte nového značenia ďalej používať.

Dovolené je vyznačovať len rovné čiary, ktoré určujú spôsob parkovania kolmo, vodorovne alebo šikmo. Po novom tiež platí, že na každé takto vyhradené parkovacie miesto sa vodorovným značením vyznačí aj číslo parkovacieho boxu. Majitelia vozidiel s právom parkovania na vyhradených miestach si zároveň musia za čelné sklo viditeľne umiestniť parkovací preukaz vydaný mestskou časťou s presne určenou dobou platnosti.

(nc, ts)

 

Páčil sa vám článok?