Chcete aj vy prispieť k zveľadeniu mestskej časti? Adopcia zelene funguje aj v Petržalke

18.7.2021
zeleň Petržalka

Zdroj: petrzalka.sk

Páčil sa vám článok?

Cieľom majú byť jasnejšie pravidlá pri výsadbe, menej nedostatkov či lepšia komunikácia medzi aktívnymi obyvateľmi a radnicou. Petržalská samospráva spustila po vzore kolegov z magistrátu a ďalších samospráv projekt adopcie zelene.

Úspešným žiadateľom tak za presne stanovených podmienok budú umožnené vstupy na plochy vo vlastníctve a správe našej mestskej časti. "Vždy s cieľom skrášliť spoločnú zeleň, či už priamymi zásahmi, alebo následnou starostlivosťou," informovala mestská časť na sociálnej sieti. 

Program „Adopcia zelene v Petržalke“ môže výrazne pomôcť pri participácii na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti alebo v jej správe, kde majú obyvatelia jasnú predstavu o jej zelenej budúcnosti. „V niektorých prípadoch sa to už deje. Najaktívnejší Petržalčania sa takýmto spôsobom napríklad starajú o predzáhradky, alebo pristúpili k výsadbe nových drevín a kvetov po konzultácii s kolegami z oddelenia životného prostredia,“ priblížila spoločnú snahu komunity o zveľadenie verejných priestranstiev vedúca oddelenia Daniela Vašková Kasáková.

Okrem výsadby zelene bude možné týmto spôsobom riešiť aj osadenie doplňujúceho mobiliáru. "V takom prípade bude oddelenie životného prostredia konzultovať predmetnú žiadosť s ďalšími dotknutými referátmi, či oddeleniami," vysvetlila metská časť.

Žiadosť o adopciu môžu podať fyzické i právnické osoby, občianske iniciatívy, miestne či neziskové organizácie, občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. O zeleň sa majú starať aspoň tri roky bez nároku na finančnú odmenu. Samospráva však sľubuje, že nájomcom bude po celý čas maximálne nápomocná. Viac informácií vrátane žiadosti nájdete na webe mestskej časti v sekcii adopcia zelene.

(nc)

Páčil sa vám článok?