Smutný pohľad: Takto vyzerajú opustené garsónky na Medveďovej

10.7.2021
0

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Obyvatelia obecného bytového domu na Medveďovej sa možno ešte tento rok dočkajú výmeny stupačiek a v nasledujúcich dvoch rokoch aj rekonštrukcie celého domu. Mestská časť však musí investovať aj do voľných garsónok, ktoré nie sú užívaniaschopné.

Doteraz bola Petržalka len správcom bytového domu. Mestské zastupiteľstvo však v júni na jej žiadosť schválilo prevod domu do vlastníctva mestskej časti za symbolické jedno euro. Bolo to nevyhnutné pre to, aby mohla Petržalka požiadať o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Žiadateľom totiž môže byť len vlastník. Na kompletnú rekonštrukciu, najmä sanáciu havarijných stavov, je potrebných minimálne 2,5 milióna eur. Aby sa s rekonštrukciou začalo na budúci rok, o peniaze chce a musí mestská časť požiadať do 30. septembra tohto roka.

V rámci navýšenia kapitálových výdavkov však už v tohtoročnom rozpočte vyčlenila Petržalka navyše 280-tisíc eur na rekonštrukciu stupačiek. Poslanec Miroslav Dragun, ktorý sa o problém bytového domu aktívne zaujíma, je presvedčený, žeby mohli byť spravené do začiatku vykurovacieho obdobia.
Zanedbaný dom potrebuje okamžitú opravu nielen preto, že v havarijnom stave sú viaceré jeho časti, napríklad lodžiové dosky a bočné steny, ale aj preto, že slušní nájomcovia – napríklad učitelia, ktorým sú byty prednostne ponúkané - budú ochotnejší v ňom bývať.

FOTOGALÉRIA:

​Na miestne zastupiteľstvo poslanci dostali materiál o voľných bytoch, ktorými disponuje Petržalka. V ňom sa píše, že z právne voľných bytov je dvadsaťtri garsónok (prevažne na Medveďovej 21). Z toho šesť garsónok bolo ponúknutých žiadateľom vykonávajúcim potrebné povolania, „avšak na garsónku na Medveďovej 21, nikto nereflektoval“. Dôvod môže byť nízka metráž bytu, ale aj zlá povesť domu, čoho dôkazom je aj nasledujúca veta v písomnej informácii: „Štyri garsónky sú vyčlenené ako náhradné byty po vyprataní nájomcov v prebiehajúcich súdnych sporoch. Ostatné garsónky nie sú užívania schopné.“ Mestská časť ich môže ponúknuť nájomcom, až keď ich dá do užívateľného stavu. Podľa fotografií to tiež bude niečo stáť. Členovia sociálnej a bytovej komisie dokonca na jednom zo svojich jarných zasadnutí diskutovali aj o potenciálnom znížení cenu nájmu pre väčšiu motiváciu žiadateľov prijať ponúknutý byt.

Mestská časť zvažuje aj možnosť, že jeden z bytov ponúkne organizácii pracujúcej s ľuďmi bez domova pre projekt „housingfirst“, ktorý pomáha ukončovať bezdomovectvo.

(in)

Páčil sa vám článok?