Dobrý skutok: Odstránili skládky v blízkosti petržalského cintorína

13.6.2021
0

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Poznáte najznečisťovanejší úsek Petržalky? Nachádza sa na Kaukazskej ulici. Pred mesiacom sa spojili úrad, mesto, mestský komunálny podnik a dobrovoľníci a za päť hodín naplnili šesť plných kontajnerov odpadu.

„Najviac podnetov znečistenia eviduje Petržalka práve v tej oblasti, kde vodiči motorových vozidiel či iní nezodpovední návštevníci okolia zvyknú zahadzovať odpad zo stavebných úprav svojich domácností,“ hovorí vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková o úseku smerom k Bratskej. Odpad, vrátane pneumatík, sa nachádza najmä za zvodidlami.

Lokalitu pri cintoríne vyčistili zamestnanci referátu správy verejných priestranstiev mestskej časti, ktorí sa borili s množstvom pneumatík a odpadom ukrytým pod násypmi a vegetáciou.

V zadnej časti naplnili pracovníci komunálneho podniku dva veľkokapacitné kontajnery komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

„Lokalita za petržalským cintorínom patrí k najväčším skládkam v Petržalke,“ hovorí zástupkyňa starostu Petržalky Jana Hrehorová a verí, že sa postupne podarí vyčistiť celý úsek a zamedziť tvorbe ďalších nelegálnych skládok.
Problémom na Kaukazskej ulici sú aj príbytky ľudí bez domova, v ktorých okolí sa tiež pravidelne hromadí odpad. „Jedna z týchto skládok ešte na mieste ostala a bude sa odstraňovať dodatočne. S ľuďmi bez domova, ktorí sa tu nachádzajú, bude komunikovať sociálne oddelenie mestskej časti,“ informovala mestská časť.

FOTOGALÉRIA:

„Pred samotnou realizáciou tejto akcie mestská časť začala komunikovať s vlastníkmi pozemku aj o možnostiach spolupráce, ktorá by mohla prispieť k zamedzeniu tvorby nelegálne uloženého odpadu. Keďže čistenie lokality bude ešte pokračovať, budeme sa zameriavať primárne na tie, ktoré bývali najviac znečisťované,“ informovala vedúca referátu čistoty a poriadku Lenka Špodová.
V tomto prípade pôjde o oblasť za petržalským cintorínom, pri výjazde na Bratskú ulicu a v blízkosti umiestnenej maringotky.
Pozemky súbežne s Kaukazskou patria prevažne rímskokatolíckej cirkvi, konkrétne Bratislavskej arcidiecéze. V Kapitulskom dvore sa chystá výstavba novej štvrte, ktorej má dominovať veľký kostol. Zatiaľ sú však lesy okolo plné odpadkov a zodpovednosť za to má v prvom rade vlastník.

(mh)

Páčil sa vám článok?