Poslanci v Novom Meste zvolili miestneho kontrolóra

10.6.2021
0
Miestny úrad Nové Mesto

Zdroj: web MČ

Páčil sa vám článok?

Staronovým miestnym kontrolórom v bratislavskom Novom Meste sa stal Martin Bőhm. Rozhodli o tom tento týždeň miestni poslanci, ktorí vyberali z dvoch kandidátov.

Bőhm dostal od poslancov 19 hlasov, jeho protikandidátka Iveta Ribanská nezískala žiaden hlas. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra je šesť rokov.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.

(TASR)

Páčil sa vám článok?