FOTO a VIDEO Unikátna historická záhrada ponúka Bratislavčanom nový verejný priestor na oddych, vzdelávanie a komunitný život

4.6.2021

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Bratislavčania majú nový verejný priestor. Je ním Prϋger-Wallnerova záhrada, v ktorej mesto plánuje vytvoriť komunitnú záhradu a centrum pre deti. Všetky nové prvky by mali byť pre verejnosť sprístupnené do jesene tohto roka. Zároveň bude záhrada už od tohto víkendu pre ľudí prístupná každý deň.

Záhrada bola niekoľko desaťročí bez údržby, čo sa podpísalo na jej vzhľade, spustnuté a zanedbané miesto sa v týchto dňoch podarilo zrevitalizovať. V obnovenej historickej záhrade nájdete už dnes nové ihrisko pre deti, prírodný mobiliár, drevené chodníčky, informačné tabule, ktoré poukážu na biodiverzitu a históriu záhrady. Napriek tomu, že záhrada je v tesnej blízkosti Horského parku, priestor má iný charakter a v tichom prostredí má návštevník pocit súkromia. Záhrada ponúka komunitné využitie a možnosti, ktoré Horský park nemá. 

Motiváciou na prvú fázu sprístupnenia záhrady koncom minulého roka bola pandémia, keď sa násobne zvýšil záujem ľudí tráviť čas v prírode. Mesto zároveň chcelo cez víkendy umožniť návštevníkom prísť sa pozrieť na vzácne mokrade, pozostatky skleníkov aj pôvodnej architektúry a sledovať, ako sa záhrada bude postupne revitalizovať a meniť.  

Záhrada patriaca k Prügerovej vile mala v minulosti okrem okrasnej aj úžitkovú časť. Úrodná pôda umožnila prežiť desaťročia mnohým ovocným stromom a kríkom. Aj preto v priestore vznikla komunitná záhrada, v ktorej základy pestovateľských aktivít tvoria zásady prírodného pestovania. 

"Od začiatku júna rekonštruujeme domček a skleníky, kde by malo vzniknúť komunitné centrum a ekocentrum či letná čitáreň s expozíciou," povedala  Zuzana Stanová garantka projektu za magistrát mesta s tým, že konečná podoba skleníkov ešte nie je jasná. V jednom zo skleníkov bude priestor na odpočinok v kombinácii s výstavou. V ostatných skleníkoch by mala pribudnúť možnosť pestovať drobné ovocie a zeleninu. Všetky nové prvky plánuje mesto pre verejnosť sprístupniť do jesene tohto roka. 

Zdroj: nc

Nájdete tu i hojdačku. 

Zdroj: nc

​V záhrade nájdete nové detské ihrisko

Zdroj: nc

Tabuľa s edukačným charakterom. 

Zdroj: nc

​Záhradu tvorí prechodný priestor a edukačno-rekreačný priestor.

Zdroj: nc

Zdroj: nc

​Tu bude stáť domček, ktorý ponúkne priestor pre komunitné centrum a ekocentrum.

V obnovenej záhrade nájdete pramenné oblasti a mokraďovité úseky, ktoré patria k najvzácnejší krajinárskym úsekom Bratislavy. "Vznikla tu podmáčaná plocha porastená trstinou a inými vlhkomilnými druhmi a je to vďaka tomu, že týmto území pretekal občasný vodný tok, ktorého prirodzený odtok bol prerušený vybudovaním zástavby za Nekrasovovou ulicou, a tak tu vzniklo územie, ktoré chceme zachovať,“ povedala pre banoviny.sk Tamara Reháčková odborná garantka projektu pre krajinársku časť s tým, že do konca mesiaca by mala tam pribudnúť drevená lávka, ktorá umožní pohyb návštevníkom priamo cez odvodňovacie kanáliky. 

Zdroj: nc

​V tomto mieste nájdete pramenné oblasti a mokraďovité úseky, čoskoro tu pribudne aj drevená lávka. Existujúca mokraď bude slúžiť na akumuláciu zrážok, ktoré tak ostanú k dispozícii pre ekosystém a môžu sa významnou mierou podieľať na regulácii mikroklimatických podmienok.

Zdroj: nc

Odpad vzniknutý v záhrade pri obnove bol využitý pri údržbe záhrady.​ Napríklad chodníky su vytvorené z podrvených konárov stromov.

Zdroj: nc

​Zákutia záhrady poskytnú návštevníkom priestor pre oddych.

„Prϋger-Wallnerova záhrada je miesto, ktoré dlho spalo. Bratislavčania možno o nej ani netušili a chodili okolo v rámci návštev Horského parku. Teraz sa odkryl nový verejný priestor, ktorý ponúka tajomné prechádzky, posedenie, v ďalších etapách aj čitáreň, kde sa bude dať občerstviť a budú tu prebiehať rôzne komunitné akcie. My sa veľmi tešíme, že sa to podarilo a máme takýto hodnotný priestor,“ priblížila pre banoviny.sk starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá zároveň pozvala všetkých Bratislavčanov, aby sa sem prišli pozrieť a zažili čaro Prϋger-Wallnerovej záhrady.

„Otvorením Prϋger-Wallnerovej záhrady sprístupňujeme pre Bratislavčanov a Bratislavčanky 2,5 hektára nového parku. Rozširujeme tak obľúbenú lokalitu Korzo Horský park, kde budú môcť rodiny s deťmi, ale aj športovci či návštevníci plnohodnotne stráviť celý deň. V areáli záhrady pripravujeme program a aktivity, ktoré budú prepájať ľudí všetkých vekových kategórií,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. 

Záhrada má dva vstupy, hlavný nájdete z Nekrasovej ulice a druhý vstup je z Havlíčkovej ulice, ten sa nepoužíval a pri obnove ho uviedli do užívania. Rekonštruuje sa aj námestie pred Funusom, ktoré sa nachádza v blízkosti záhrady, a aj s Korzom Horský park je tak vytvorená nová zelená zóna pre Bratislavčanov. Do záhrady sa dostanete aj MHD linkou č. 147. Záhrada bude po novom otvorená pre verejnosť už nielen počas víkendov, ale každý deň. V mesiacoch október až marec bude sprístupnená od 8:00 do 18:00 a od apríla až do septembra sa otváracie hodiny predlžujú do 20:00 hod.

Zdroj: nc

Zdroj: nc

​Vstup do záhrady z Nekrasovovej ulice

Hlavné mesto začalo rozvíjať projekt revitalizácie záhrady v máji 2020, s podporou Nadácie VÚB. Práce však zabrzdila pandémia, v prvej fáze čistili hrubo zarastený a neprístupný areál. Nasledoval mobiliár, prvky pre zachovanie biodiverzity, vysádzanie nových stromov, kvetinových záhonov, detské ihrisko a komunitná záhrada. 

Prvé podujatia v rekonštruovanej záhrade by mali byť už v rámci Kultúrneho leta. Záhrada bude aj súčasťou plánovaného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 25. až 27. júna. Viac informácii o aktivitách v záhrade nájdete TU. 

V blízkosti záhrady, v rámci areálu Horského parku je vymedzená bezzásahová zóna, ktorá je v najvyššom stupni ochrany prírody. Spôsobuje to však problém v miestach, kde sú chodníky a tie sú často navštevované  športovcami, mamičkami s deťmi či seniormi a tým je zmena klímy, ktorá spôsobuje prívalové dažde, silný vietor, ktoré zónu robia pre návštevníkov nebezpečnú v tom smere, že tam padajú konáre a ďalšie problémy. "V spolupráci s hlavnými mestom sme v rámci ochrany prírody dohodli, že sa vypracuje analýza, ktorá vyhodnotí do augusta, nakoľko je schopná táto bezzásahová zóna sa samoregulovať a nakoľko bude fungovať tento koncept. Jedným z riešení je to, že by sa chránené územie vo svojej rozlohe zachovalo, ale vysunulo by sa smerom viac k okrajovej časti a chodníky by zostali v časti, ktorá je udržiavaná pre bezpečnoť návštevníkov," povedala pre banoviny.sk  Zuzana Aufrichtová a dodala, že nakoľko v takom stave, v akom je bezzásahová zóna teraz, nemôže zostať, na jeseň sa urobí z analýzy záver a buď dôjde k úprave v rámci ochranného pásma alebo k novému vymedzeniu, ale rozsah zostane zachovaný.

Záhrada vznikla na konci 19. storočia, keď si Prüger-Wallnerovci postavili vilu na severnom konci Havlíčkovej ulice, ktorá stojí dodnes. Členitý terén záhrady upravili v okolí vily ako okrasnú záhradu v prírodno-krajinárskom štýle, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. Po 2. svetovej vojne záhrada postupne pustla. Okrasná časť zanikla kvôli výstavbe domov takmer celá, úžitková časť bola rozparcelovaná na menšie parcely, ktoré sa využívali ako záhradky. Z pôvodných záhradných úprav sa nezachovalo takmer nič, okrem zopár mohutných stromov, zvyškov schodiska, skleníkov a budovy kotolne. 

(nc)

Páčil sa vám článok?