VIZUALIZÁCIE Centrum mesta sa zásadne zmení: Vznikne nový verejný priestor so stromami bez áut, tie pôjdu do podzemia

7.4.2021
Páčil sa vám článok?

Mesto dnes predstavilo víťazný návrh pre Živé námestie, ktoré po desaťročiach zjednotí Kamenné námestie, Námestie Nežnej revolúcie a Námestie SNP do jedného verejného celku. Dopravu s výnimkou električiek odklonia do okolitých ulíc. Uprednostnení budú chodci, pribudnú cyklotrasy a cez mnoho väčších aj menších stavebných zásahov sa námestia výrazne zmenia.

Z medzinárodnej architektonickej súťaže vzišiel po približne ročnej práci návrh, ktorý dnes tri námestia v centre mesta zjednocuje, má ponúknuť kvalitnejší priestor pre stretávanie sa ľudí, riešiť dopravnú situáciu aj klimatické nároky. 

„Verejný priestor ovplyvňuje to, ako sa ľudia k sebe správajú a od toho, ako sa ľudia k sebe správajú závisí atmosféra v našom meste. Živé námestie, najväčší verejný priestor v centre mesta, nebol rekonštruovaný od 70-tych rokov minulého storočia s výnimkou Klobučníckej ulice a okolia Starej tržnice. Preto som rád, že ho obnovujú špičkoví odborníci na krajinnú architektúru a dopravu. Tento návrh presne odzrkadľuje princípy, na ktorých tvoríme nové miesta Bratislavy – bezbariérovosť, reakcia na klimatickú krízu, úcta k historickým vrstvám. víťazný návrh umožňuje, aby sme v budúcnosti kvalitný priestor rozšírili ďalej do okolia námestia a aj do ďalších častí mesta,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. 

Spomedzi štvorice súťažných tímov, ktoré vlani v lete uspeli v  prvom kole súťažného dialógu  architektonickej súťaže, porota vybrala ako najlepší návrh nemeckého ateliéru Loidl Landscape Architects Berlin v spolupráci s BPR Dr. Schäpertons Consult.  

Víťazný návrh má sceliť priestor troch námestí s rozlohou takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy dáva na jednu úroveň a odstráni bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku.  Pre bezprostredné okolie historického jadra sa ráta s použitím kamennej dlažby na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších. Dizajn prvkov mobiliáru má byť zjednotený, výber materiálu a farieb je v zmysle manuálu - oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou. 

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

​Rekonštrukcia Námestia Nežnej revolúcie

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

Takto bude po rekonštrukcii vyzerať ​Kamenné námestie. Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň a modernými spôsobmi tak smerujú k zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy. Pribudnú zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. 

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

​Pohľad na Námestie SNP zhora. Pribudne zeleň, zmiznú parkovacie miesta. 

Plocha so zeleňou sa na námestí rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. "Návrh prináša nové vzrastlé stromy na každé z troch námestí a ráta s menšou časťou ihličnatých stromov, ktoré zabezpečia príjemnejší pocit z pobytu aj v období, keď listnaté stromy budú opadané," priblížil primátor Vallo s tým, že pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie, ktorý vodu zároveň udrží v podzemí priestoru pre potreby stromov.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

​Vizualizácia Námestia SNP po rekonštrukcii

Návrh pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate napríklad počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremeniť teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.  

 "Takmer dve tretiny automobilovej dopravy, ktorá dnes prechádza Špitálskou ulicou, je tranzitnou dopravou. Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a návštevníkov centra mesta, či nevyhnutné zásobovanie. Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa Špitálska ulica odbremení o väčšinu áut a utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta," konštatoval primátor a doplnil, že nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov. 

Doprave má pomôcť efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a v poslednej fáze obnovy Živého námestia vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia.  

Architekti upozorňujú, že človek prechádzajúci cez Živé námestie dnes málo vníma okolostojace budovy, ktoré z architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Na vrchu Námestia SNP je to kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a 18. storočia, budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z roku 1912, alebo 30-te roky minulého storočia na spodnej časti námestia budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka a po stranách budovy funkcionalistických Družstevných domov od Emila Belluša. V strede prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga a najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a hotela Kyjev od Ivana Matušíka.Návrh preto pracuje so zeleňou aj osvetlením tak, aby tieto budovy mohli vyniknúť. Rešpektuje stromoradia po obvode námestia a novú výsadbu prispôsobuje prehľadnosti námestia.

Súčasťou návrhu je riešenie okolia existujúceho pilieru Živého námestia, ktorým je Pamätník SNP. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu. 

Zdroj: nc

Celá realizácia Živého námestia by podľa slov primátora Valla mala vyjsť na 20 miliónov eur, z toho povrchová úprava verejných priestorov 10 miliónov eur. Mesto sa bude v tomto smere uchádzať aj o externé granty, ale aj ak im ich nepodarí získať, realizáciu rekonštrukcie to podľa neho neovplyvní. 

Keďže projekt presiahne jedno volebné obdobie súčasného primátora, súčasný primátor Vallo v tomto smere verí, že budúcnosť a prípadná výmena primátora rekonštrukciu nezmarí. "Som presvedčený, že tento projekt je tak dobrý a takýto nový verejné priestor pre ľudí bude chcieť urobiť každý politik, ktorý príde po mne. Dúfam, že Bratislava nebude mať niekoho, kto by bojoval proti tomu. Posledná rekonštrukcia bola v 70-tych rokoch, netvárme sa, že to nie je dnes takou hanbou Bratislavy," konštatoval Vallo.

Hanbou a problémom tiež je, že táto lokalita centra mesta je dlhodobo spájaná aj s problémom ľudí bez domova, ktorí ju okupujú. Vallo deklaroval, že sekcia sociálnych vecí, ktorá bola zriadená počas jeho úradovania na magistráte - kvalitný terénný tím a mestská polícia a ich práca s ľudmi bez domova má dnes inú úroveň a aj tento problém sa určite zlepší a problém "bezdomovectva" v tejto lokalite by mal ustúpiť.

Ako nám upresnil Gábor Bindics z MIB, cela rekonštrukcia Živého námestia je rozdelená do 4 fáz. Predstihové práce sú archeológie, ktoré začnú archeológiou Kaplnky sv.Jakuba už tento rok. Pre ňu architekti navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a histórie tohto miesta prostredníctvom priehľadného pochôdzneho povrchu s bezbariérovým bočným vstupom.  Ďalší krok bude archeológia na tých častiach, kde bude vysadená zeleň. V roku 2022 sa začne rekonštrukciou zhora Námestia SNP dole, kde ukončia fázu na Treskoňovej ulici, vedľa nemocnice, Kunsthalle a Klobúčnickej ulici. To znamená výsadbu stromov, dlažby a postupné zveľadenie priestoru. "Druhá fáza je rekonštrukcia Námestia Nežnej revolúcie  - pred tržnicou k Bellušovym domom, tretia fáza je samostatná rekonštrukcia električkových tratí, tak, aby sme nemuseli pozastaviť električku, aby sme sa nedostali do kolapsu," priblížil plánované termíny pre banoviny.sk Bindics. s tým, že rekonštrukcia bude zavŕšená v rokoch 2024/2025 poslednou fázou Kamenného námestia s vybudovaním podzemných garaží, ktoré vytvoria navyše parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia, kapacita podzemných miest má odbremeniť aj okolité historické ulice. 

Podzemné parkovisko bude súčasťou novej parkovacej politiky centrálnej zóny, počíta sa s tým, že väčšinou tam budú parkovať rezidenti alebo návštevníci zóny. Nebude to súkromné parkovisko. Bindics nám potvrdil, že maximálne ich môže vzniknúť 500 parkovacích miest, s tým, že nie je si istý, či ich toľko vo finále vznikne.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

​Riešenie dopravy v rámci projektu Živé námestie.

Čo sa týka pridanej hodnoty víťazného návrhu, víťazný tím k tomu pristupoval podľa Bindicsa inak ako bežní architekti. Celé architektúru zelene nastavovali tak, aby nezakryli architektúru, zároveň scelili celé územie a urobili vyvýšenia na Kamennom námestí, aby tam mohla byť reálne zeleň  - vzrastlé stromy, ktoré "prežijú" a zakryjú vstupy do priestoru. "Zároveň priniesli návrh, ktorý môže rásť, aj na ďalšie územia, aj von z mesta, čo bolo s diskusiou s porotou výrazná vec," konštatoval pre banoviny Bindics.

 Architektonickú súťaž hlavné mesto a MIB vypísali po prvýkrát na Slovensku formou súťažného dialógu. To znamená, že architekti v priebehu súťaže pracovali na návrhoch nielen na základe dopredu definovaného zadania, ale mohli aj zakomponovať odporúčania porotcov, expertov a lokálnych aktérov.  

Obyvatelia boli zapojení do tohto projektu od začiatku, už v úvode projektu prebehla participácia, do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc respondentov. „Je dôležité aby pri tak komplexnom zadaní, boli vypočutí zainteresovaní na tomto námestí, a architekti mali konštruktívne vstupy. V rámci dialógu sa to podarilo a architekti dostali podnety od viac ako 40 zástupcov obyvateľov, majiteľov okolitých prevádzok, zástupcov inštitúcií v okolí a tiež odborníkov na dopravu, verejný priestor a zeleň, historikov, dedičov autorských práv pamätníka SNP, zástupcov Krajského pamiatkového úradu a zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,“ povedal Peter Lényi z Metropolitného inštitútu Bratislavy.   

V prvej fáze sa do súťaže zapojilo 23 tímov z 8 krajín sveta, z ktorých v súťažnom dialógu na tvorbe návrhu v poslednom polroku pracovali 4 najlepšie tímy (Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult z Nemecka, tím Sadar + Vuga d.o.o. zo Slovinska, REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS z Nemecka a český tím Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT). 

 (nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie