V Starom Meste obmedzujú činnosť úradu a zastavujú vydávanie povolení na ambulantný predaj

6.1.2021
0

Zdroj: staremesto.sk

Páčil sa vám článok?

Z dôvodu verejného záujmu bratislavské Staré Mesto nebude až do odvolania vydávať žiadne nové povolenia na ambulantný a trhový predaj. Zároveň sa obmedzuje činnosť úradu pre verejnosť na nevyhnutné minimum.

Ide o ďalšie z radu opatrení na zníženie mobility obyvateľov. „Chceme tým zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziko ďalšieho šírenia ochorenia Covid-19,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Nové žiadosti na ambulantný a trhový bude mestská časť vydávať hneď, keď pominú dôvody ustanovené nariadením vlády. Rozhodnutie mestskej časti je naviazané na ustanovenie vlády, ktorým do 24. 1. 2021 určila obmedzenie pohybu a zákaz maloobchodného predaja okrem presne špecifikovaných výnimiek.

O úprave úradných hodín miestneho úradu budeme obyvateľov informovať včas prostredníctvom komunikačných kanálov Starého Mesta (oficiálna stránka staremesto.sk, FB profil Staré Mesto – srdce Bratislavy, bezplatná mobilná aplikácia).

„Činnosť úradu sa v súčasnosti sústreďuje na zabezpečenie dostatočného počtu mobilných odberných miest v súvislosti s plánovaným otváraním základných škôl po 24. januári 2021 a rovnako preverujeme možnosti zapojenia sa samosprávy do zriadenia vakcinačných centier,“ uzavrela starostka.

(ms, ts)

Páčil sa vám článok?