Šrobárovo námestie sa premení na zelený priestor s ihriskom a psím výbehom

5.1.2021
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Ešte minulý rok sa podarilo mestskej časti Bratislava-Petržalka získať z Úradu vlády peniaze na revitalizáciu Šrobárovho námestia a areálu Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8. Mestská časť tu plánuje vysadiť desiatky stromov, upraviť chodníky lavičky, vybudovať ihrisko či výbeh pre psov.

Mestská časť chce dosiahnuť, aby boli verejné priestory viac využívané Petržalčanmi z priľahlého okolia. Preto sa sústreďuje práve na priestory námestí. Ide aj o prípad Šrobárovho námestia medzi bytovým domom Pifflova a ZŠ na Černyševského ulici.

Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov. Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie a rozšírenia chodníkov. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové  ihrisko v areáli školy.  V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru.  Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.

Zdroj: MÚ Petržalka/Kašovský Kostka Architekti

Vizualizácia Šrobárovho námestia.

Keďže daný priestor má potenciál využiť zeleň a dreviny, ktoré už na námestí sú, pristúpilo petržalské oddelenie životného prostredia, prostredníctvom spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. k vypracovaniu posudku. Súčasťou plánu ochrany drevín bola aj inventarizácia, ktorú realizovalo oddelenie životného prostredia.

„Chceme, aby sa stávalo bežným štandardom, že sa pri revitalizáciách priestorov  dbá na ochranu drevín pri  stavebnej činnosti. Plán ochrany drevín pre lokalitu Šrobárovho námestia definuje konkrétne kroky potrebné na ochranu stromov v problematických častiach priestoru. Tie bude musieť budúci realizátor projektu pri stavebných prácach dodržiavať,“ uvádza vedúca oddelenia životného prostredia mestskej časti Daniela Vašková Kasáková.

Zdroj: MÚ Petržalka/Kašovský Kostka Architekti

​Vizualizácia Šrobárovho námestia.

Pri projekte za mestskú časť aj vicestarostka Jana Hrehorová. „Som rada, že v Petržalke vznikne už tento rok ďalší kvalitný verejný priestor, ktorý bude určený najmä na rekreáciu a šport. Pozitívne tiež hodnotím aj záujem a zapojenie miestnych obyvateľov, ktorí sa o revitalizáciu zaujímajú a prišli na stretnutia. Verím, že sa nám podarilo nájsť zhodu na tom, ako nakoniec bude Šrobárovo námestie a jeho okolie vyzerať,“ viedla vicestarostka Jana Hrehorová.

Na revitalizáciu priestoru Šrobárovho námestia je vyčlenených 200-isíc eur z mimorozpočtových zdrojov mestskej časti.

(ms)

Páčil sa vám článok?