Mesto podpísalo zmluvu na rekonštrukciu Michalskej veže za vyše 1,3 milióna eur

20.11.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Michalskú vežu v Bratislave by mali zrekonštruovať do polovice roka 2022. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania o zverejnenej zmluvy, podľa ktorej bude mať obnovu historickej pamiatky v centre hlavného mesta na starosti spoločnosť Pamarch. Hlavné mesto s prispením dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR za dielo zaplatí 1.121.487,96 eura bez DPH (1.345.785,55 eura s DPH).

Nitrianska spoločnosť bola jediným subjektom, ktorá predložila ponuku zhotoviteľskej činnosti na základe výzvy, vyhlásenej na začiatku októbra. Hodnotiaca komisia v súvislosti s týmto faktom skonštatovala, že „realizácia stavebných prác na národnej kultúrnej pamiatke vyžaduje špecializované spôsobilosti a postupy, ktoré nie každá firma dokáže realizovať, z čoho pravdepodobne vyplýva aj malý záujem o realizáciu tejto zákazky“. Komisia sa taktiež zhodla na tom, že uchádzač preukázal svojimi referenciami skúsenosť a spôsobilosť so zákazkami podobného charakteru a schopnosť predmetnú zákazku realizovať.

„Jeho ponuka bola nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a je pre verejného obstarávateľa výhodná,“ dodala komisia po vyhodnotení ponúk 22. októbra. Pôvodne odhadovaná cena bola o takmer 200.000 eur vyššia (1.312.670,41 eura bez DPH).

Zmluvu so zhotoviteľom podpísalo hlavné mesto 12. novembra, do 50 dní od podpisu zmluvy má prevziať stanovisko, práce má zhotoviteľ dokončiť v lehote ďalších 18 mesiacov.

Zdroj: TASR

​Mesto bude môcť čerpať aj grant MK SR vo výške 482.000 eur. "Prostriedky budú použité na rekonštrukciu strechy - helmice," konkretizovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Jej predchádzajúca pamiatková obnova bola realizovaná v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti je Michalská veža dôsledkom zanedbanej údržby a uplynutím životnosti infraštruktúry budovy v zlom technickom stave, je nevyhnutná jej celková rekonštrukcia a pamiatková obnova. Objekt je využívaný ako muzeálna expozícia Múzea mesta Bratislavy, jeho využite po obnove sa nemení.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie