Magistrát navrhol členom predstavenstva spoločnosti Metro vyplatiť odmeny cca 20-tisíc eur

22.1.2020
0
Matúš Vallo

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Za menej ako ročné pôsobenie vo funkcii odmena cca 20-tisíc eur? Takéto sumy totiž navrhol bratislavský magistrát vyplatiť trom členom predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava a. s.

Do redakcie sme dostali návrh uznesenia pre zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti METRO Bratislava a. s., ktoré nás naozaj prekvapilo. V uznesení, ktoré predložila predsedníčka predstavenstva Zuzana Kolláriková sa totiž navrhujú vysoké odmeny pre troch členov predstavenstva, ktorí sa funkcie ujali iba v priebehu roka 2019. Konkrétne ide o odmenu pre Drahana Petroviča, ktorý je poslancom za Team Vallo v Petržalke. Tomu navrhli odmenu 20 900 eur. Ďalším z odmenených mal byť Albín Mráz, ktorý za Team Vallo v Petržalke kandidoval v komunálnych voľbách. Pre toho je v uznesení navrhnutá odmena 18 900 eur. A tretím členom predstavenstva, ktorému sa mala ujsť rovnaká suma (18 900 eur), je Boris Tahy.

Dôvodom navrhnutých odmien je podľa uznesenia fakt, že sa spoločnosti Metro podarilo po vzájomných rokovaniach zrušiť za odplatu 50-tisíc eur nevýhodné zmluvy so spoločnosťou AHOJ DEVELOPMENT uzatvorené k projektu výstavby bytového domu Muchovo námestie 12, čím zabránili faktickej strate práva spoločnosti nakladať so svojím nehnuteľným majetkom v hodnote 2,5 -3,5 milióna eur.

​Obrátili sme sa na magistrát  s otázkou, či je táto informácia pravdivá.

"Situácia v Metro je odlišná od iných mestských podnikov. Jediný príjem všetkých členov predstavenstva je mesačná odmena vo výške 400 €, na rozdiel od ostatných mestských podnikov, ktorých členovia predstavenstva, zodpovední zároveň aj za chod jednotlivých úsekov podniku, poberajú niekoľkonásobne vyššiu mesačnú odmenu. Práve tento rozdiel zohľadňovali navrhnuté odmeny. K ich schváleniu zatiaľ nedošlo," povedal nám hovorca magistrátu Peter Bubla. Odmeny teda zatiaľ vyplatené neboli. 

"Na rozdiel od minulosti Metro dnes vykonáva reálnu činnosť (stavebný dozor na Dúbravsko-Karloveskej radiále, podklady pre podanie žiadosti o stavebné povolenie na Petržalskú os, zabezpečuje prípravu výstavby nájomných bytov na Muchovom námestí, atď.). Práve naštartovanie fungovania podniku bolo úlohou členov dočasného predstavenstva. Navrhnutá odmena preto zodpovedá práci, ktorú členovia predstavenstva reálne vykonali a vykonávajú a zodpovedá tiež odmeňovaniu dočasných predstavenstiev v ostatných mestských podnikoch," dodal Bubla.

"Dvaja z uvedených členov predstavenstva sú nominanti mesta (Petrovič, Mráz), dvaja ministerstva dopravy (Veselovský, Tahy). Odmeny boli navrhnuté pre všetkých, nie selektívne len pre zástupcov mesta," vysvetlil ešte hovorca.

Návrh uznesenia:

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie