Neuveriteľné barbarstvo: Stromy na Štefanovičovej, o ktoré sa roky bojovalo, mestský podnik vyrúbal. Čo na to Vallo?

26.6.2019
0
Výrub na Štefanovičovej

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Mnohí Bratislavčania ostali doslova šokovaní z čerstvého výrubu piatich stromov na Štefanovičovej ulici pri električkovej zastávke Žilinská. O záchranu týchto stromov verejnosť pritom roky bojovala.

Napríklad už v roku 2016 vydal magistrát povolenie na ich výrub, dôvodom bolo, že zavadzajú ľuďom pri vystupovaní z električky, no župa i verejnosť sa vtedy postavili proti. K výrubu nakoniec nedošlo, no stromy to nezachránilo. Včera ich totiž Dopravný podnik Bratislava dal jednoducho vyrúbať.

O stanovisko sme požiadali magistrát, keď že DPB patrí medzi mestské podniky. Vyjadril sa primátor Matúš Vallo. „Verím, že príde ten čas, keď na všetkých zodpovedných pozíciách v obci, v meste, v štáte budú ľudia, ktorým ani vlastné presvedčenie nedovolí správať sa voči stromom  nešetrne, na hulváta a bez rešpektu. Platí to aj pre Mesto Bratislava a všetky jeho organizácie aj riadiace zložky. V prípade výrubu stromov na Štefanovičovej ulici podnik DPB a.s. (konkrétne jeho Infraštruktúrny úsek) názorne ukázal, ako sa žiadny výrub v našom meste nemá a nesmie robiť. Tie stromy boli choré a dlhodobo neperspektívne (je k tomu aj dendrologický posudok), ale chorý bol tiež samotný výrub. Čo nás úprimne mrzí, lebo okrem škody na stromoch a mikroklíme v okolí to vrhá zlé svetlo aj na náš tím, ktorý už od svojho nástupu pristupuje k stromom úplne inak – šetrne, informovane, v súlade s legislatívou aj dobrými mravmi," vyhlásil Vallo.

Zdroj: Marián Dekan

​"V procese smerujúcemu k výrubu stromov na Štefanovičovej ulici došlo k celému radu pochybení. Áno, ako som už uviedol, tie stromy boli choré, ich koruny vstupovali do trakčného vedenia električiek a uvažovalo sa o ich výrube aj o náhradnej výsadbe s posunutými koreňovými ložiskami oproti súčasnosti. K výrubu, ktorý včera zrealizoval DPB a.s., však nebol vydaný súhlas mesta, nebol realizovaný v období, kedy sa výruby môžu robiť, atď. Voči zodpovedným na strane DPB a.s. alebo prípadne mesta bude vyvodená zodpovednosť a v prvom možnom momente bude zrealizovaná náhradná výsadba stromov tak, ako bola pre tento úsek Štefanovičovej ulice zo strany Mesta Bratislava pripravovaná. Verím, že aj táto nešťastná situácia môže viesť k tomu, že každý, kto má určité kompetencie voči mestskej zeleni, sa podobného postupu už navždy  vyvaruje,“ dodal primátor.

O stanovisko sme požiadali aj Dopravný podnik Bratislava: "V predchádzajúcom roku výrub stromov a orezy konárov, ktoré zasahovali predovšetkým do trakčného vedenia električiek a trolejbusov riešil pre DPB magistrát. Koncom minulého roka skončila zmluva, ktorou magistrát zabezpečoval aj potreby DPB. DPB komunikoval s hlavným mestom o potrebe odstránenia stromov na Štefanovičovej ulici od februára 2019. Prišlo k viacerým spoločným stretnutiam oboch organizácií. Magistrát si dal tieto stromy posúdiť a bolo vypracované Posúdenie zdravotného a statického stavu dreviny. Posudok potvrdil viditeľný stav zlého stavu a choroby stromov. Zasahovanie konárov do trakčného vedenia je z hľadiska bezpečnosti električkovej dopravy takisto neprípustné. DPB, a.s. v marci 2019 oznámil mestu, že poslal Oznámenie na Okresný úrad životného prostredia o výrube stromov na Štefanovičovej ulici. Z dôvodu, že stromy ohrozovali bezpečnosť nielen cestujúcich, ktorí čakali na svoj spoj na zastávke, ale aj okoloidúcich, taktiež ohrozovali aj električkovú dopravu a v prípade nepriaznivého počasia stromy mohli spôsobiť nešťastie, DPB, a.s. pristúpil v júni 2019 k realizácii výrubu. Zároveň však došlo aj k vzájomnej dohode o výsadbe, ktorá sa zrealizuje na jeseň tohto roka. DPB, a.s. vzniknutá situácia mrzí a v budúcnosti bude v predstihu informovať o svojich krokoch," informovala nás hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Ešte v roku 2016 vydal magsitrát povolenie na výrub týchto drevín, no Bratislavský samosprávny kraj s tým nesúhlasil. "BSK vtedy magistrátu odpísal:  Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe  (ďalej len BSK) obdržal dňa 23.2.2016 od Hlavného mesta SR Bratislavy povolenie na výrub 5 ks drevín cestnej zelene rastúcich v stromoradí pri električkovej trati na pozemku parc.č. 21737/3 katastrálne územie Staré mesto – Štefanovičova ulica v Bratislave pod č.: MAGS OD 37961/2016-26838 zo dňa 17.2.2016, vydané Hlavným mestom SR Bratislava, ako príslušného cestného správneho orgánu. Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Zdôrazňujeme že, BSK netrval na výrube cestnej zelene a ponúkol Vám ako stavebníkovi na rokovaní dňa 2.2.2016 na pôde BSK dve riešenia problému bezpečnosti nástupiska zastávky Žilinská. Jedným bolo upraviť nástupisko tak, že sa nástupisko skráti pre jeden električkový vlak. Už v rámci povolenia skúšobnej prevádzky bol prevádzkovateľ trate Dopravný podnik a.s. zaviazaný vydať dopravný príkaz, ktorým stanoví zastávku Žilinská – smer Hlavná stanica, ako zastávku pre jeden vlak, keďže priestor nástupiska tejto zastávky neumožňuje vodičovi ďalšieho vlaku zastaviť v poradí tak, aby cestujúci mohli bezpečne nastúpiť alebo vystúpiť. Podľa nám dostupných informácií, táto skutočnosť nespôsobuje žiadne prekážky v plynulej prevádzke električkovej trate."

(ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.