Nová zonácia lesov: Lesy majú patriť ľuďom na rekreáciu, nie ťažbe

4.3.2019
0
Ťažba dreva na Železnej studničke

Zdroj: Eva H.

Páčil sa vám článok?

Mestské lesy v Bratislave navrhujú rozdeliť do troch zón. Má ísť o zónu intenzívnej rekreácie, zónu rekreácie, ochrany prírody i lesného hospodárstva a zónu pokoja a ochrany prírody i rekreácie. Ráta s tým návrh zonácie mestských lesov, o ktorom bude rozhodovať vo štvrtok (7. 3.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Masívny výrub stromov, ktorého sme boli svedkami v poslednom období, by mal byť minulosťou. Nové vedenie mesta spolu s ochranármi a verejnosťou prišlo s návrhom, ako ťažbu dreva v bratislavskom lesoparku zastaviť a prírodu nechať Bratislavčanom na oddych a šport. Mesto navrhuje rozdeliť lesopark do troch zón, kde sa jasne určí, kto sa bude o konkrétne územie lesa starať. Verejnosti to prinesie naopak benefity.

Problémom je, že bratislavské lesy majú dvoch pánov. Jedným sú Lesy SR, ktoré napríklad spravujú územie na Devínskej Kobyle a zameriavajú sa predovšetkým na ťažbu dreva. V lesoch, ktoré vlastní priamo mesto Bratislava, sa podľa magistrátu od roku 2014 sa výrazne znížila ťažba dreva. „Sľúbil som Bratislavčanom, že budem bojovať za naše lesy. Som fanatik do Karpát. Volám ich bratislavský poklad,“ povedal primátor Matúš Vallo. To, že sa podľa neho podarilo za posledné roky znížiť ťažbu z 18 tisíc na 5 tisíc metrov kubických považuje na slovenské pomery za unikátny precedens. Máme tu lesy, podľa jeho slov lesy, na ktoré sa štátny podnik Lesy SR pozerá len cez ťažbu. „S týmto nemôžem súhlasiť. Pre nás sú to rekreačné lesy. To najdôležitejšie, čo máme, kam sa rodiny chodia prechádzať, tráviť voľný čas, športovať. Nemôžeme to brať ako kubíky dreva a za to neprestanem bojovať,“ dodal Vallo. A preto v spolupráci s ochranármi pripravili na schválenie do zastupiteľstva novú zonáciu.

„Zonácia prináša jasné pravidlá pre citlivý rozvoj rekreačných miest a lepšiu ochranu prírody pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb. Je to kľúčová zmena vnímania prímestských lesov na Slovensku. Ako mestský poslanec mám jasný cieľ, aby sa bratislavský lesopark stal lídrom v podpore rekreácie a ochrany prírody a bol inšpiráciou aj pre štátne lesy, ktoré na území Bratislavy nehospodária šetrne,“ doplnil Jakub Mrva z Iniciátívy Naše Karpaty.

Podľa iného ochranára Jaromíra Šíbla, schválením zonácie vznikne najväčšie súvislé územie bez ťažby dreva na západnom Slovensku. „Vďaka bezzásahovému režimu sa pomaly zvyšuje schopnosť porastov zadržiavať vodu, vrátane prívalových dažďov. Návštevníci sa počas celého roka môžu tešiť z množstva vzácnych druhov živočíchov, ktoré tu nachádzajú bezpečné útočisko, najmä v porovnaní s okolitými hospodárskymi lesmi a poľovnými revírmi,“ vysvetlil Šíbl.

Vo všetkých zónach sa budú odstraňovať spadnuté a nebezpečné stromy v tesnej blízkosti turistických a cyklistických trás. Rovnako na celom území by mal byť zachovaný voľný pohyb osôb či zber lesných plodov.

Bratislavský lesopark v troch zónach:

  1. Zóna „intenzívnej rekreácie“ – Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany, Kačín. Bude tu možné budovať ďalšie detské ihriská, altánky a chodníky
  2. Zóna LES „pokojnejšia“ – limitovaná ťažba dreva
  3. Zóna „kľudu“ (54 percent) – oblasť bez áut, ťažby dreva a stavebnej činnosti. Oblasť určená na šport a rekreáciu.

(lb)

Páčil sa vám článok?