• Samospráva
  • 12.11.2017 10:20

Petržalka má prvú Štúdiu pešieho pohybu, rieši lokalitu Háje

0 0
Zdroj: google maps

Demonštrovať bezpečné prechody pre peších, ale aj nastaviť pravidlá pri budovaní či starostlivosti o chodníky. Aj to je cieľom prvej Štúdie pešieho pohybu, ktorá po schválení miestnym zastupiteľstvo platí v bratislavskej Petržalke. Týka sa lokality Háje.

Ide o podobnú štúdiu, ktorú majú viaceré väčšie európske mestá a jej úlohou je okrem iného ukázať možné trasovanie pre peších v mestskej časti. Samospráva pritom poukazuje na to, že sa často hovorí o dopravnom genereli či statickej a dynamickej doprave, ale absentuje pešia doprava. Pričom zároveň dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú aj podmienky pre chodcov a téma sa odsúva do úzadia.

Keď sa Petržalka dobudovala, zabudlo sa na ucelené chodníky a ľudia to riešili často tak, že si vyšliapali trasy tak, aby im to vyhovovalo. Nie je to najvhodnejšia alternatíva, lebo v tendencii zľahčiť alebo si skrátiť pohyb, vyšľapali cez jednu trávu sedem chodníkov, priblížil prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik. Tým sa podľa neho znehodnotil chodník, zeleň i potenciál celého pozemku.

Ďalším dôvodom na vypracovanie štúdie bol podľa prednostu to, aby sa zabránilo budovaniu chodníkov odnikiaľ nikam. Príkladom je podľa neho cyklotrasa pri vlakovej stanici a ďalej smerom na Kopčiansku ulicu, kde sa muselo prechádzať štyrikrát z jednej strany na druhú, keďže sa pracovalo na etapy a bez logickej nadväznosti. Súvisia s tým teda aj prípadne plánované investičné aktivity, ktoré by sa na žiadosť poslancov alebo obyvateľov dostali do rozpočtu a priorít mestskej časti.

Dokument, resp. niektoré jeho ustanovenia, by mali slúžiť ako podmienka pre budúcich investorov. Ak sa bude niekde v lokalite stavať napríklad bytový dom, bude v podmienkach územného rozhodnutia alebo stavebného podvolenia dobudovať infraštruktúru v zmysle tejto štúdie. Aby sa na niečo nadviazalo a následne aby sa v niečom pokračovalo, skonštatoval Štefánik.

Zároveň bude materiál záväzný aj pre samosprávu, napr. aj pri zimnej údržbe. Analytická časť dokumentu totiž obsahuje aj údaje o tom, koľko ľudí sa kadiaľ pohybuje, kde sú strediskové body, ku ktorým sa ľudia potrebujú najčastejšie dostať či aká je štruktúra a hustota pochôdznosti po tých chodníkoch. Mestská časť nemá na to, aby odhrnula každý jeden chodník úplne do sucha, keď sú k jednému bodu viaceré vyšliapané chodníky. Zvolili sme stratégiu, že chceme mať jeden nosný chodník, ktorý bude odhrnutý, čo vieme garantovať. Nevieme garantovať všetky, vysvetlil Štefánik.

So zbieraním materiálov ako podklad a východiská štúdie pre lokalitu Háje sa začalo začiatkom minulého roka, verejné obstarávanie na zhotoviteľa sa uskutočnilo od mája do septembra 2016. Zmluva bola podpísaná a nadobudla účinnosť koncom novembra 2016. Štúdiu odovzdal projektant v máji tohto roka, nasledovalo verejné pripomienkovanie a schvaľovanie v jednotlivých miestnych komisiách. Začiatkom budúceho roka by sa následne malo začať s prípravami štúdie pre lokalitu Dvory. Závisí to od toho, že bude zahrnutá v rozpočte, ale vyzerá to tak, že vôľa poslaneckých klubov je, dodal Štefánik.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.