Terasy v pešej zóne budú po novom

24.4.2015
0
Terasy v pešej zóne budú po novom - michalska_terasy
Páčil sa vám článok?

Nové vedenie mestskej časti Staré Mesto pripravilo novú koncepciu letných terás v staromestskej pešej zóne, ktorá je aj Mestskou pamiatkovou rezerváciou Bratislava. V spolupráci s pamiatkarmi preto staromestská samospráva pripravila pre letné terasy nové pravidlá.

Dôvodov, prečo sa nové vedenie mestskej časti rozhodlo pre zmenu v rozmiestňovaní terás, bolo niekoľko. Proti nariadeniu mestskej časti o pešej zóne, ktoré určovalo aj pravidlá umiestnenia terás, protestovala okresná prokuratúra. Miestne zastupiteľstvo protestu v marci vyhovelo a nariadenie zrušilo. Ďalším z dôvodov na zmenu boli sťažnosti negastronomických prevádzok najmä na Michalskej ulici, kde uprostred ulice vznikla súvislá hradba letných terás, ktorá zakryla obchodné prevádzky na jednej strane ulice. Tretím dôvodom na zmenu bol nesúhlasný postoj pamiatkarov k doterajšiemu stavu, ktorý predchádzajúce vedenie samosprávy ignorovalo. Štvrtým dôvodom bol kritický postoj nového vedenia Starého Mesta, ktoré tiež považuje mohutné konštrukcie terás na vyvýšených podestách za nevhodné.

„Stretol som s prevádzkarmi obchodov a reštaurácií na Michalskej ulici, aby som ich informoval o zmenách, ktoré ch čakajú. Bol som nemilo prekvapený, aké sú medzi prevádzkarmi na Michalskej ulici zlé vzťahy. Chceme o problémoch Michalskej pravidelne s nimi hovoriť, takže verím, že sa aj ich vzťahy zlepšia,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Po novom by mala z pešej zóny zmiznúť väčšina podest, prípustné budú len na hornej časti Michalskej ulice. Z ulíc by mali zmiznúť aj masívne drevené lavice a stoly. Namiesto nich by tu podľa pamiatkarov mal byť subtilnejší mobiliár, ktorý bude možné aj ľahko presúvať.

Prevádzkari už vyložili letné terasy na staromestské ulice, pričom na to ešte nemali povolenie mestskej časti ako správcu komunikácie. Vyčítajú samospráve, že o ich žiadostiach nerozhodla včas. Tá namieta, že ak by rozhodla skôr, bolo by jej rozhodnutie zamietavé, čo by asi nebolo v záujme žiadateľov.

(jav)


Niektoré letné terasy sú v pešej zóne bez povolenia správcu komunikácie.
Foto: Juraj Mladý

Páčil sa vám článok?