• Samospráva
  • 17.07.2014 13:46

Na Komenského námestí môže byť od roku 2016 opäť verejný park

0 0
Na komenského námestí môže byť od roku 2016 opäť verejný park - komenskeho

Na programe júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva predložil riaditeľ magistrátu Rastislav Gajarský návrh na predĺženie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2, spoločnosti KSA, a.s., so sídlom v Košiciach. Možno by bol návrh schválený, keby Bratislavské noviny neupozornili, že ide o platené parkovisko na Komenského námestí, ktorému sa 30. decembra 2015 končí nájom. Košická firma žiadala o nájom na ďalších 10 rokov.

Riaditeľ magistrátu predložil poslancom návrh na prenájom aj napriek tomu, že sám upozoril na jeho nevýhodnosť. Nájomca totiž platí ročný prenájom 17 928 eur, pričom podľa VZN o dani za užívanie verejného priestranstva by to mohlo byť 80 581,05 eura ročne. Napriek tomu odmietal návrh stiahnuť z rokovania a žiadal, aby poslanci hlasovali.

Ako občan sa do diskusie prihlásil šéfredaktor Bratislavských novín Radoslav Števčík. Upozornil, že nie je dôvod ponáhľať sa so schvaľovaním nájmu, keďže platná zmluva sa končí až koncom budúceho roka. Upozornil, že na tomto mieste bol do roku 1972 verejný park a v roku 2006 obyvatelia z Gorkého ulice žiadali jeho obnovenie. „Vtedy tomu bránila desaťročná nájomná zmluva, ktorú koncom roka 2004 podpísalo Staré Mesto. Teraz je priestor na diskusiu, či sem nevrátiť pôvodnú funkciu, teda verejný park. Komenského námestie je jediným súkromným námestím v Bratislave. Prakticky celé námestie má totiž prenajaté súkromná spoločnosť, ktorá tu prevádzkuje platené parkovisko. V okolí za 10 rokov pribudlo dostatok platených parkovacích miest, nie je preto dôvod nevrátiť sem opäť zeleň,“ uviedol pred mestskými poslancami Radoslav Števčík.

Na neschválenie ďalšieho prenájmu a diskusiu o obnove verejnej zelene na tomto námestí vyzvala poslancov aj Katarína Šimončičová z iniciatívy Bratislava otvorene. „Keďže tu je takýto vzácny verejný priestor, otvorte verejnú diskusiu o tom, čo občania na tomto mieste chcú mať. Bolo by vhodné, aby ľudia z okolia, ale aj návštevníci povedali, čo tam potrebujú a chcú,“ vyzvala primátora Katarína Šimončičová.

Proti predĺženiu nájmu sa vyslovili aj mestský poslanec Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS), viceprimátor Ján Budaj (Zmena zdola DÚ), ale aj hlavná architektka Ingrid Konrad. Riaditeľ magistrátu napokon návrh z rokovania stiahol a nateraz je isté, že na Komenského námestie sa po skončení nájmu parkoviska môže od roku 2016 vrátiť zelený verejný park.

Obyvatelia Gorkého ulice už iniciovali stretnutie s hlavnou architektkou mesta, aby sa začalo s prípravou revitalizácie námestia. Navrhujú vyhlásiť verejnú súťaž na ideové riešenie, ktoré by sem vrátilo verejný park.

(brn)
Foto: Slavo Polanský


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.