Chcú pomôcť so stanovišťami pre kontajnery

26.2.2009
0
Páčil sa vám článok?

Kontajnery a ich okolie bývajú najväčšími znečisťovateľmi životného prostredia. Petržalská samospráva chce preto pomôcť vybudovať nové alebo zrekonštruovať staré kontajnerové stanovištia, ktoré by mali udržať poriadok pri domoch.

„Vlastníci bytových domov, respektíve každý správca na území mestskej časti nájde návod so zjednodušeným postupom na stránke petržalskej samosprávy. Návod obsahuje okrem stručného vymedzenie pravidiel, povinností definovaných stavebným zákonom i postup, opatrenia, ktoré pomôžu celý povoľovací proces zjednodušiť, urýchliť," informoval tlačový tajomník mestskej časti Ľudovít Andrassy.

Podľa jeho slov - „keďže zastavaná plocha štandardného stanovišťa nepresahuje 25 štvorcových metrov a výlučne slúži ako doplnková stavba k existujúcemu bytovému domu, k stavebným prácam stačí ohlásenie drobnej stavby príslušnému stavebnému úradu. Návrh na stavbu však môže dať len vlastník, spoluvlastníci domu - nehnuteľností, pričom dôležitou súčasťou ohlásenia je jednoduchý situačný výkres stavby a taktiež preukázanie vzťahu k dotknutému pozemku - vlastníctvo, nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene."

Petržalská samospráva poskytne záujemcom dokumentáciu na výstavbu univerzálneho kontajnerového stanovišťa spĺňajúceho normy Európskej únie na vykonávanie separovaného zberu. Zjednodušený postup sa dotýka nielen povoľovania nových drobných a jednoduchých stavieb, ale tiež úprav, ktoré smerujú k uzamykaniu a zastrešovaniu existujúcich stojísk.

„Na vybudovanie nového či rozšírenie existujúceho stojiska môže žiadateľ získať účelovú, nenávratnú dotáciu maximálne do 2655 eur, respektíve do 60 percent skutočne vynaložených nákladov. Mestská časť poskytne dotáciu, maximálne však do 830 eur, respektíve do 50 percent nákladov," doplnil Ľubomír Andrassy.

Petržalský starosta Milan Ftáčnik navyše rokuje s vedením hlavného mesta o zjednodušení postupu prenájmu pozemkov pod stojiskami.

(mm)
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie