Staromestský starosta a mestský poslanec Peter Čiernik chce ďalšiu platenú funkciu

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Súčasný starosta Starého Mesta Peter Čiernik, ktorý je aj poslancom mestského zastupiteľstva a podpredsedom bratislavskej krajskej rady KDH, kandiduje aj za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Popri troch funkciách, ktoré P. Čiernik už zastáva, si teda trúfa hravo zvládnuť aj štvrtú. Pravdepodobne má nadbytok voľného času, pretože ako starosta Starého Mesta od svojho zvolenia pred troma rokmi toho veľa v prospech Staromešťanov nevykonal. Stačí sa len pozrieť na verejné priestranstvá - jediné, o vybudovanie čoho sa zaslúžil, je čudný „integračný kopček“ na nábreží, ktorý má symbolizovať historický korunovačný pahorok a súčasne integráciu Slovenska do Európskej únie (budí však skôr dojem, že je pomníkom samotného P. Čiernika). Ešte aj obnovu Mostovej ulice a jej čiastočnú premenu na pešiu zónu zabezpečilo mesto, nie mestská časť. Z verejných priestranstiev, o ktoré sa stará mestská časť, sa za posledné tri roky žiadne nijako nezveľadilo, skôr pustnú (príklad - Šafárikovo námestie).

Nad zabezpečením každodenných potrieb Staromešťanov si P. Čiernik ako starosta evidentne príliš hlavu nelámal. Nevyvinul napríklad žiadnu viditeľnú aktivitu, aby zabezpečil, aby obyvatelia Starého Mesta mali svoju polikliniku. Poliklinika na Bezručovej ulici je už niekoľko mesiacov zrušená, budova je predaná, nie je však známe, že by sa P. Čiernik nejako zasadzoval o to, aby obyvatelia Starého Mesta za ňu dostali adekvátnu náhradu. Smutný osud kedysi „vychytenej“ Základnej školy na Lazaretskej ulici, z ktorej doslova zutekali všetci žiaci a dnes je prakticky pred zánikom, zasa veľa vypovedá o vzťahu starostu a mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom školy, k deťom a mládeži.

Mestská časť sa za posledné tri roky zviditeľnila najmä aférami. Pripomeňme, že napríklad pri verejnej súťaži na údržbu zelene v Starom Meste, ktorú organizoval podnik mestskej časti Bratislava - Staré Mesto VEPOS, bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, čo konštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie. Mestská časť čelila aj podozreniu z porušenia zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so systémom poplatkov za detské jasle, ktorý zaviedla. Nehovoriac o májovom výlete starostu a poslancov do Tatier, ktorý stál daňových poplatníkov 100-tisíc korún.

Vo svetle týchto skutočností vyznieva ako výsmech, že staromestskí poslanci koncom októbra „odklepli“ P. Čiernikovi polročnú odmenu vo výške približne 150-tisíc korún. Podľa zákona je možné starostovi mestskej časti poskytnúť odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie do 50 percent súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. V tomto prípade možno o kvalite výkonu funkcie starostu oprávnene pochybovať. Aký prínos možno očakávať od pôsobenia P. Čiernika v ďalšej funkcii, tentoraz poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, si možno vo svetle uvedených skutočností ľahko domyslieť.

Páčil sa vám článok?