Úradníci na magistráte zarábali priemerne 31 tisíc

29.5.2008
0
Páčil sa vám článok?

Priemerná mzda 481 pracovníkov Magistrátu Bratislavy v roku 2007 dosiahla sumu 31.384 Sk (1024 eur). Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý schválilo dnešné mestské zastupiteľstvo.

Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý schválilo dnešné mestské zastupiteľstvo. Samospráva hlavného mesta vlani hospodárila úspešne, keď jej celkový prebytok je takmer 600 miliónov Sk (19.568.195 eur). Z neho pridelila 469 miliónov Sk (15.295.805 eur) do rezervného fondu, 97 miliónov (3.163.525 eur) do fondu rozvoja bývania a 16 miliónov (521.819 eur) do fondu rozvoja telesnej kultúry.

Z príjmov v čiastke 6,725 miliardy Sk (219.457.308 eur) predstavujú dane 3,97 miliardy (129.476.224 eur). Mesto získalo za daň z príjmov fyzických osôb takmer 1,94 miliardy (63.270.497 eur), za daň z nehnuteľností 1,24 miliardy (366.577.522 eur), z poplatkov za odpady 703 miliónov (22.927.402 eur). Z ostatných daní je 57,5 milióna Sk (1.875.285 eur) za ubytovanie a 32,6 milióna (1.063.205 eur) za užívanie verejného priestranstva.

Celkové výdavky predstavujú čiastku 6,141 miliardy Sk (200.280.477 eur). Z nich bežné výdavky 11 rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu mesta dosiahli 2,49 miliardy Sk (81.208.009 eur). Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania stáli 446,4 milióna Sk (14.558.737 eur), tovary a služby 1,88 miliardy (61.313.678 eur).

Primátor Andrej Ďurkovský aj viacerí poslanci vyjadrili spokojnosť s celkovým hospodárením mesta. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa hradili len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením, ochranou životného prostredia a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie. Vysoký prebytok rozpočtového hospodárenia mesto dosiahlo najmä prekročením nedaňových príjmov o 117,3 milióna Sk (3.825.582 eur), kapitálových príjmov z predaja majetku o 245,6 milióna (8.009.914 eur) a nečerpaním kapitálových výdavkov vo výške 192,6 milióna Sk (6.281.391 eur).

(sita)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.