Odborník na hlukovú záťaž: Obavy z novej električky pred divadlom sú neopodstatnené!

14.12.2019
0

Zdroj: A&Z ACOUSTICS s.r.o.

Páčil sa vám článok?

Mnohí Bratislavčania majú stále obavy, či nová trať električky po Pribinovej, ktorú predstavilo mesto, nebude mať negatívny vplyv na predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Jednoducho, či nebude električka rušiť predstavenia. Na všetky otázky odpovedal Ing. Peter Zaťko zo spoločnosť A&Z ACOUSTICS s.r.o., ktorý pre mesto pripravoval nezávislú analýzu – Posúdenie hlukovej záťaže divadelných priestorov novostavby SND, spôsobenej koľajovou dopravou.

Mesto rozhodlo, že z hľadiska dopravy je najlepším variantom nová električková trať po Pribinovej ulici, teda pred divadlom SND. Vy ste pripravovali štúdiu a analýzu hlukovej záťaže. Aké trasy ste z hľadiska zvuku porovnávali?

Porovnávali sme navzájom tri varianty trasovania električky. Červený variant predstavoval trasovanie električky priamo popred SND, oranžový variant obchádzal budovu SND a po Čulenovej ulici sa vrátil späť na Pribinovu. Obidva tieto varianty pokračovali pod most Apollo a ďalej na Košickú ulicu. Zelený variant uvažoval s ľavým odbočením električky pred budovou SND až na Landererovu ulicu, pokračoval po Landererovej ulici až po križovatku s Košickou, kde už bola ďalšia trasa pre všetky tri varianty rovnaká.

Aké sú závery vašej štúdie? Ktorý variant je najlepší?

Z hľadiska hlukovej záťaže vnútorných priestorov opery a činohry je najlepším variantom červený variant, ktorý uvažuje takmer s priamou trasou električkovej trate popred SND, kde budú električky prechádzať rýchlosťou 15 km/h a nebudú generovať hluk, aký obvykle vzniká v oblúkoch električkových tratí.

Skúste, prosím, zrozumiteľne vysvetliť, ako ste merali hlukovú záťaž? Respektíve, ako sa to robí?

Pre posúdenie budúcich hlukových pomerov v okolí električkovej trate pri SND boli vykonané merania hluku na podobnej trati pri reálnych prejazdoch električky. Namerané hodnoty boli pomocou matematického modelovania „prenesené“ do situácie v dotknutom okolí SND a bola urobená predikcia budúcej hlukovej situácie pri zadaných počtoch prejazdov a rýchlostiach prejazdov električiek.

Existujú obavy, že električka po Pribinovej bude mať negatívny vplyv na predstavenia a diváci budú pociťovať otrasy a nebudú pre električku počuť predstavenie. Ako to bude?

Tieto obavy sú neopodstatnené. Operná a činoherná sála je situovaná vo vnútri dispozície divadla, prakticky bez priameho kontaktu s vonkajším prostredím. Autori projektu divadla už pri jeho navrhovaní mysleli na ochranu týchto akusticky náročných priestorov pred hlukom z vonkajšieho prostredia a dispozične, tak aj konštrukčne je divadlo riešené tak, že uvedené obavy sú naozaj neopodstatnené. Čo sa týka prenosu vibrácií z električkovej trate do vnútorného priestoru opery alebo činohry, mám vedomosť že uloženie električkovej trate je v procese navrhovania a bude riešené tak, aby k prenosu vibrácií nedochádzalo.

Meranie hluku počas prejazdu električky:

Zdroj: A&amp

Aký silný je obvodový plášť a materiály budovy divadla? Zabránia hluku a otrasom?

Obvodový plášť povraziska nad javiskom opery aj činohry je vyhotovený zo železobetónu hr. 500 mm, pred ktorým sa nachádza tepelná izolácia, vzduchová medzera a pohľadový betónový panel hrúbky 75 mm. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti uvedenej skladby úplne vylučuje, aby cez ňu prenikol zvuk prechádzajúcej električky do vnútorného priestoru. Otrasom je potrebné zabrániť priamo pri zdroji vibrácií - správnym návrhom uloženia a dilatovania električkovej trate.

Je pravdou, že väčší hluk by bol, keby električková trasa išla po Landererovej? A prečo? Spomínajú sa oblúky električiek pri odbočkách.

Ak by električky prechádzali po Landererovej ulici, prechádzali by viacerými oblúkmi a rýchlosť prejazdov po tejto trase by bola vyššia, čím by sa samozrejme zvýšila aj ich hlučnosť. Hluk vznikajúci v oblúkoch električkových koľají sa nedarí i napriek mazaniu úplne odstrániť a v mnohých mestských častiach je neustále sa opakujúcim predmetom sťažností obyvateľov.

Ak má ísť električka popred budovu SND, budú potrebné nejaké špeciálne opatrenia?

Ako som už spomenul, je potrebné odborne navrhnúť a dôsledne realizovať správny spôsob uloženia električkovej trate. Vychádzam z predpokladu, že ak to dokážu v zahraničí, musíme to vedieť aj my na Slovensku. Príkladov v zahraničí máme veľa a môžeme sa z nich poučiť.

Električka ide aj popri starej budove SND. Bude hluková záťaž pri novej budove SND nižšia, vzhľadom na to, že je postavená z modernejších materiálov?

Predpokladám že vzhľadom k tomu, ako je navrhnutá budova nového SND a ako sa plánuje riešenie pružného uloženia a dilatovanie električkovej trate od okolitých konštrukcií, prevádzku električiek v budove SND nebudú umelci ani návštevníci subjektívne vôbec vnímať. V prípade miestností a priestorov, ktoré sú v budove SND v kontakte s obvodovým plášťom a kde nastane potreba zvýšenia zvukovej izolácie obvodového plášťa, máme k dispozícii množstvo technických riešení, ktoré aj pri zabezpečenom vetraní priestorov poskytnú dostatočnú zvukovú izoláciu.

(lb)

 

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.