Zrútenie betónového oplotenia terasy v Petržalke: Kto ponesie zodpovednosť?

12.4.2022

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Víkendové zrútenie betónového zábradlia pochôdznej terasy na Holíčskej ulici v Petržalke, ktoré bolo v dlhodobo havarijnom stave, rieši polícia. Na utorkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva o tom informoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Mestská časť osadila dočasné oplotenie. Vyriešiť sa bude musieť aj vlastníctvo terasy.

Pozemok síce patrí magistrátu, terasa sa však podľa starostu kolaudovala v prospech organizácie, ktorej nástupcom je Bytové družstvo Petržalka. Aj preto mestská časť družstvo ako správcu úseku opakovane upozorňovala na havarijný stav. Naposledy tak urobila vo februári po štátnom stavebnom dozore formou výzvy na bezodkladnú nápravu. Termín určila na 30. apríla, k náprave však nedošlo a oplotenie sa zrútilo ešte pred vypršaním termínu.

Bytové družstvo Petržalka sa však podľa vyjadrení vedenia mestskej časti vlastníkom terasy necíti, až kým o tom nerozhodne súd. Argumentuje okrem iného tým, že terasa nie je evidovaná vo vlastníctve subjektu na katastri nehnuteľností. Starosta ale oponuje a tvrdí, že kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v prospech predchodcu družstva.  

"Podľa dokumentov, ktoré má mesto aj mestská časť, boli kolaudačné rozhodnutia v prospech predchodcu bytového družstva. Kolaudačné konanie je niečo ako rodný list, kto v koho prospech a na koho zodpovednosť sa niečo stavia," povedal Hrčka s tým, že nemá vedomosť o existencii dokumentu, ktorý by potvrdzoval to, že by bola terasa majetkovo prevedená na niekoho iného.

Terasy sú podľa samosprávy dlhodobo "tŕňom v oku" obyvateľov, problémom sú najmä nevyrovnané majetkovo-právne vzťahy. Niektoré časti terás sú vo vlastníctve mesta, ďalšie vlastnia bytové družstvá či súkromní vlastníci, niektoré vlastníkov nemajú. Došlo k tomu najmä preto, že pri odpredaji bytov, komerčných nebytových priestorov alebo garáží sa nemyslelo na naviazanie vlastníckeho práva spoločných priestorov na nových majiteľov. "To ale podľa nás nič nemení na tom, že zostali v majetku i správe pôvodných vlastníkov alebo ich nástupníckych organizácií," povedala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

V máji minulého roka síce podľa nej vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá samosprávam umožňuje udržiavať a investovať verejné peniaze aj do majetku, ktorý oficiálne nikomu nepatrí, najmä v prípade havarijných stavov. V prípade terasy na Holíčskej sú však vlastník aj správca známi.

Samospráva priznáva, že niekedy si naliehavé situácie vyžadujú jej účasť aj v prípadoch, keď terasa nie je v jej správe. Naposledy takto opravila napríklad padajúci múr na parkovisku pod terasou na Beňadickej ulici, ktorého majiteľom je magistrát. Opraviť sa chystá aj terasu na Jasovskej ulici, ktorú nemá v správe. Na najbližšie mesiace má naplánované aj rekonštrukcie niektorých terás v jej správe, ktoré sú podľa pasportu v najhoršom stave.
(TASR)

Páčil sa vám článok?