Betónové zábradlie na Holíčskej sa zrútilo. Aj inde budeme čakať, až kým pôjde o život?

10.4.2022
0

Zdroj: in

Páčil sa vám článok?

Samospráva vyzvala Bytové družstvo Petržalka, vlastníkov bytov a garážových boxov, aby do konca apríla vyriešili nebezpečne sa nakláňajúce betónové zábradlie na terase Holíčskej 1-3. Nestihli urobiť nič. Tento víkend sa zábradlie zrútilo a je veľké šťastie, že nikomu neublížilo.

Vlastníci garáží sa do nich so svojimi autami nedostanú, kým „niekto“ zrútené zábradlie neodprace. Akútne bude nutné odstrániť aj časť zábradlia, ktoré ešte zostalo na terase. Kto to urobí? Zrejme to zostane na samosprávu. K zodpovednosti za terasu sa totiž doteraz nikto nehlásil.

Bytové družstvo sa domnieva, že terasa je strechou garáží, družstvo Garage team zas, že havarijný stav zábradlia „bol spôsobený neodbornou rekonštrukciou priľahlého schodiska, resp. prestarnutosťou a nevykonávaním údržby predmetnej terasy“.

Zdroj: (in)

Terasa pred zrútením múru

Vyzeralo to tak, že betónové zábradlie napokon opraví mestská časť, hoci nie je v jej majetku ani v správe. „Podnikneme dostupné kroky, aby sme stav napravili. či už priamo alebo nepriamo,“ informovala Petržalka na svojej facebookovej stránke, kým ešte zábradlia držalo.

Zdroj: (in)

​Múr pred zrútením

Zdroj: Matúš Husár

Múr spadol pred garáže , jeden panel môže vážiť aj 800 kg. 

FOTOGALÉRIA (pád múru na terase Holíčska):

Podobnú situáciu už miestny úrad riešil, a to celkom nedávno. Týkala sa padajúceho múru na parkovisku pod terasou na Beňadickej.

Zdroj: Marián Dekan

Múr na terase na Beňadickej. 

Samotná samospráva na svojej facebookovej stránke priznala, že bolo ťažké dopátrať sa, kto vlastne múr vlastní. Podľa nimi získaných dokumentov to je magistrát, mesto však Petržalku informovalo, že múr v majetku neeviduje. Múr napokon opravila petržalská samospráva, ktorá môže v prípade takýchto nebezpečných havarijných stavov investovať aj do cudzieho majetku.Faktom však je, že takto by to fungovať nemalo.

Zdroj: MČ Petržalka

Oprava múru na Beňadickej

A druhým aspektom tohto príbehu je smutné konštatovanie, že ak má samospráva problém dopátrať sa k vlastníkovi a prinútiť ho k náprave, aké šance má bežný človek? Nedávno nám do redakcie napísala zúfalá seniorka, ktorej zateká do garáže. „Hľadala som rôzne cesty ako sa dopátrať majiteľa resp. správcu terasy na Nám. Hraničiarov 2-8. Nedopátrala som sa,“ píše, že terasu nespravuje ani Bytové družstvo, ani Bytový podnik, ani samospráva. Nereagovali ani z magistrátu, ktorému platí za prenájom pozemku.

Zdroj: čitateľ

Terasa nad garážou pred opravou. 

„Dala som na vlastné náklady zaizolovať časť terasy – strechy nad „mojou" garážou, dala som opraviť bočnú stenu a musela som v interiéri garáže prehodiť elektrické vypínače, lebo voda tiekla presne po elektrickom vedení a vypínačoch. Ja ako dôchodkyňa som už toľko investovala, že viac sa nedá.“ Čo má robiť? Tiež čakať na život ohrozujúci havarijný stav?

Zdroj: čitateľka

Terasa po oprave. 

Zdroj: čitateľka

Garáž zvnútra. 


(in)

Páčil sa vám článok?