Nestihlo sa to. Od 1. marca je za parkovanie na chodníku pokuta! Odklad zákazu ešte nebude platiť

18.2.2022
0

Zdroj: BN

Páčil sa vám článok?

Slovensko, najmä vodičov vo veľkých mestách, zrejme čaká od 1. marca obrovský problém s parkovaním. Do platnosti totiž vstúpi absolútny zákaz parkovania na chodníkoch (teda aj keď ponecháte 1,5 m voľný priestor). Poslanci parlamentu síce pripravili novelu, ktorou zavedú odklad tohto zákazu, ale tá do marca nebude definitívne prijatá. A mestskí policajti nám povtrdili, že pokuty dávať budú.

Na Slovensku od 1. marca platí zákaz parkovania na chodníkoch. Pre niektoré mestské časti Bratislavy to v praxi znamená, že vodiči jednoducho nebudú mať kde zaparkovať. Jedine, že by dovtedy mestská časť stihla schváliť pre konkrétne chodníky výnimky a vyznačiť ich ako parkovacie miesta.

Zákaz, ktorý vyvolal v niektorých samosprávach paniku, sa snažia odložiť do roku 2024 poslanci parlamentu novelou zákona o cestnej premávke. Tú síce parlament schválil, ale iba v prvom čítaní, definitívne teda prijatá do marca nebude. V prvej polovici marca sa o nej bude rokovať vo výboroch parlamentu, najskôr sa o tejto novele teda začne hlasovať až na schôdzi, ktorá sa začína 15. marca. "Predpokladám, že to možno ani nebude na začiatku schôdze. Ide totiž o poslanecký návrh a tie sa obyčajne nezaraďujú na začiatok rokovania," prezradil nám poslanec Ondrej Dostál, ktorý je spolupredkladateľom novely, ktorá má odložiť zákaz parkovania na chodníkoch do roku 2024.

Zákon začne v praxi platiť až po jeho zverejnení v Zbierke zákonov SR (po jeho schválení v parlamente má ešte prezidentka 15 dní na rozmyslenie, či ho podpíše). Dostál predpokladá, že sa tak môže stať začiatkom apríla, ale za reálnejší termín pokladá až polovicu mesiaca. Dovtedy teda môže polícia za parkovanie na chodníkoch udeľovať pokuty.

Obrátili sme sa na Mestskú políciu Bratislava, či pokuty budú v tomto období aj reálne dávať. "V prípade, ak sa do začiatku platnosti nového zákona nariadenie neupraví, Mestská polícia Bratislava bude samozrejme postupovať podľa platnej legislatívy a šoférov, ktorí budú v rozpore s novelizovaným zákonom parkovať na chodníkoch, bude náležite riešiť. Za priestupok bude možné uložiť pokutu do 50 eur v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 eur. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom. Výšku pokuty a jej formu zvažuje samotný policajt na základe priestupku, jeho závažnosti, spôsobu spáchania a jeho následkoch," odpovedal nám vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície Bratislava Peter Borko.

"Mestská polícia Bratislava si uvedomuje, že počet priestupkov môže výrazne prekročiť kapacitu jej príslušničiek a príslušníkov. Stále bude platiť, že budeme preverovať každý oznam na linku 159 alebo zaslaný prostredníctvom nášho webu či mobilných aplikácií. Avšak, prioritne budeme riešiť priestupky, ktoré ohrozujú alebo obmedzujú slušnú majoritu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy, ako je napríklad jazda po chodníku alebo parkovanie na chodníku, pri ktorom neponechá šofér dostatočný priestor pre prechod ľudí napríklad s kočíkom, na vozíku a podobne, parkovanie na verejnej zeleni, blokovanie výjazdu z parkoviska či z parkovacieho boxu," dodal Borko.

(ms)

Páčil sa vám článok?