Magistrát: Navrhujeme, aby zákaz parkovať na chodníkoch začal platiť skôr

3.2.2022
0

Zdroj: BN

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto privítalo nedávnu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch, mimo vyznačených miest. Jej platnosť sa však nakoniec odsunula o dva roky. Bratislavský magistrát teraz navrhuje, aby novela začala platiť o rok skôr.

"Krátko po schválení novely sme upozorňovali, že nie je reálne, aby samosprávy do začiatku marca 2022 stihli vyznačiť všetky parkovacie miesta, ktoré budú vyhovovať novým pravidlám. Ide o stovky parkovacích miest na desiatkach ulíc, v niektorých prípadoch bude nutné zjednosmerniť ulice, aby bol zachovaný dostatok parkovacích miest pre rezidentov. S aktuálnym návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR, podľa ktorého by sa plošný zákaz parkovania na chodníkoch odložil o viac ako dva roky, do apríla 2024, však tiež nemôžeme súhlasiť," vyjadrila sa hovorkyňa magsitrátu Dagmar Schmucková.

Ako dodáva, v posledných týždňoch so starostami mestských častí analyzovali rozsah potrebných zmien v doprave a značení a spoločne aj s Úniou miest Slovenska navrhujú, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14.4.2023. "Sme totiž presvedčení, že do apríla 2023 je dostatok času na zrealizovanie potrebných zmien na našich uliciach. Dlhší odklad platnosti nových pravidiel by už len zbytočne odďaľoval zmenu, ktorú Bratislava, jej ulice a hlavne obyvatelia jednoznačne potrebujú. Prípadné odloženie novely zakazujúcej parkovanie na chodníkoch na dobu neurčitú, resp. jej úplne zrušenie, by sme považovali za veľký krok späť - k chaosu na našich chodníkoch a uliciach," dodala.

(ms)

Páčil sa vám článok?