Vyšetrovanie pre nelegálnu skládku na Lieskovskej stále trvá

29.10.2019
0
Skládka spoločnosti Vassal EKO v mestskej časti Podunajské Biskupice

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Policajné vyšetrovanie pre rozsiahlu nelegálnu skládku odpadov na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach naďalej trvá. Potvrdil to Okresný úrad Bratislava i polícia.

 Okresný úrad spresnil, že polícia realizuje vyšetrovanie vo veci podozrenia zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosťou Vassal EKO (v súčasnosti Bratislavská recyklačná). V apríli bola  úradu podaná správa, že v súčasnej dobe sa vykonávajú ďalšie úkony v zmysle Trestného poriadku ako odpoveď na žiadosť úradu o poskytnutie informácie vo veci trestného konania vedeného voči spoločnosti Vassal EKO. "Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je toho času právoplatne určená osoba zodpovedná za umiestenie odpadu na nehnuteľnosti," uviedol okresný úrad.

Firma Bratislavská recyklačná uviedla, že pokiaľ ide o trestné konanie súvisiace so skládkou, nemá o tom informácie. "V prípade dožiadania sme pripravení poskytnúť všetku požadovanú súčinnosť potrebnú na objasnenie veci,“ vyhlásila spoločnosť. K vyjadreniam bývalého majiteľa spoločnosti Vassal EKO a jej vedenia o zámere odstrániť skládku sa nechce Bratislavská recyklačná vyjadrovať. "Dotknutá historická skládka je zapísaná v registri environmentálnych záťaží už od roku 1985, pričom je dôvodné domnievať sa, že vznikla oveľa skôr. K jej zväčšeniu pravdepodobne dochádzalo aj v priebehu nasledujúcich rokov, až kým mestská časť k nej nezamedzila v roku 2017 verejný prístup z ulice Jegenešská. Existoval pôvodný zámer odstrániť časť skládky, aby sa uvoľnili pozemky pre umiestnenie automatizovaných zariadení potrebných na jej likvidáciu," spresnila firma.

Okresný úrad podľa Bratislavskej recyklačnej sústavne vykonáva úkony smerujúce k tomu, aby tieto existujúce zariadenia nebolo možné využívať. "Pritom odstránenie historickej skládky by mohlo vytvoriť priestorové predpoklady pre moderné a pre životné prostredie prijateľné spôsoby recyklácie odpadov," podotkla firma.

Okresný úrad v apríli uviedol, že v máji až októbri 2018 v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia realizoval kontrolu vo firme Vassal EKO, v areáli zariadenia na Lieskovskej ceste a na okolitých pozemkoch. "Kontrolou boli zistené závažné porušenia zákona o odpadoch spoločnosťou Vassal EKO," tvrdí úrad. Protokol o výsledku kontroly spolu s geodetickým zameraním a správou o výške škody spôsobenej prevádzkou skládky odpadov na Lieskovskej ceste postúpil polícii, ktorá preverovala podozrenie zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosťou Vassal EKO.

Okresný úrad má, ako v apríli tvrdil, jednoznačne preukázané, že skládka odpadov na Lieskovskej ceste nad úrovňou okolitého terénu vznikla po roku 2008. "Teda po začiatku činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite. Tvrdenia spoločnosti Vassal EKO, že predmetný 'smetný' kopec je starou environmentálnou záťažou, považuje úrad za nepravdivé a zavádzajúce. Firma Vassal EKO sa v minulosti opakovane od skládky dištancovala a tvrdila, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklarovala, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste plánovala totiž vybudovať recyklačné centrum.

(TASR)

Páčil sa vám článok?