Prekáža vám správanie asociálov? Zisťovali sme, kedy má zmysel zavolať políciu

26.6.2019
0
Asociáli na Hlavnej stanici

Zdroj: Milina Strihovská

Páčil sa vám článok?

Určite ste už v meste narazili na skupinky ľudí s výrazne asociálnym správaním. Ležia lavičkách, vykrikujú, pijú alkohol. Má zmysel zavolať mestskú políciu? Zisťovali sme, kedy môžu zasiahnuť.

Ak si pozriete skupinku na fotografii, nachádzajú sa na zastávke MHD, konkrétne ide o električkovú zastávku na Hlavnej stanici. Partia tu popíja alkohol, fajčí, pospáva na lavičkách, mnohým ľuďom, ktorí vystúpili z vlaku, to pochopiteľne prekáža. Takýchto aprtií však nájdete v meste veľa, pohybujú sa napríklad na Kamennom námestí v Starom Meste, Ružinov s podobným javom bojuje v lokalite 500 bytov (bývalá autobusová stanica). Títo ľudia sa zvykli pohybovať pri bufetoch na autobusovej stanici, no keď ju zbúrali, neodišli, ale presunuli sa k detskému ihrisku na Páričkovej, kde svojím dokonca agresívnym správaním a vakonávaním telesných potrieb obťažujú okoloidúcich. A  v tomnto prípade nejde iba o ľudí bez domova, niektorí majú v lokalite trvalý pobyt, no vyhovuje im tráviť čas na ulici.

Má vôbec zmysel volať políciu? V prípade, ktorý je na fotografii, by policajti konať mali. Pokutovať môžu tých, čo pijú alkohol a asi i muža ležiaceho na lavičke, keďže sa nevyzul. Na najbežnejšie konanie asociálov a jeho postih sme sa pýtali na mestskej polícii.

"Mestskí policajti postupujú pri riešení Vami spomínaných protiprávnych konaní v súlade so zákonom. V prípade požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách ide o porušenie VZN hl. mesta SR Bratislavy č.2/2013. V prípade, ak niekto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, alebo znečistí verejne prospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami, alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva, dopustí sa priestupku proti verejnému poriadku v zmysle § 47 ods.1 písm. d.) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. (V prípade, ak na lavičke osoba leží vyzutá, lavičku neznečisťuje a tak vyššie spomínaného   priestupku sa nedopúšťa.) V § 47 je taktiež taxatívne vymedzené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Pokiaľ sú vami spomínané priestupky spoľahlivo zistené,  mestskí policajti za ne môžu páchateľom priestupku na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 30 eur," povedala nám hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová.

Samozrejme, najväčším problémom je, že títo ľudia pokutu jednoducho nezaplatia, ani na ňu nemajú a možnosti, ako ju vymôcť, sú veľmi obmedzené. 

Zdroj: Milina Strihovská

Pokiaľ ide o ružinovskú lokalitu 500 bytov, starosta Martin Chren sa tam vydal aj na iinšpekciu. "Problém s niekoľkými konkrétnymi jednotlivcami, ktorí svojim agresívnym a neprispôsobivým správaním ničia život obyvateľom na sídlisku 500 bytov, pokračuje. Naša mestská polícia tam pravidelne hliadkuje, ale nie je v našich zákonných možnostiach zasiahnuť, ak práve v danom momente nedochádza k páchaniu nejakého trestného činu alebo priestupku," vysvetlil vetdy. Problém sa preto snaží riešiť inovatívnym spôsobom, dohodol sa napríklad s prevádzkovateľom samoobsluhy Moja samoška, spoločnosťou Terno, že z ponuky dobrovoľne stiane až 40 položiek sortimentu, najmä najlacnejší alkohol.

​(ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.