Zakázať prostitúciu by vraj problém neriešilo

30.11.2006
Páčil sa vám článok?

Spôsob boja proti prostitúcii v Petržalke, ako ho navrhla samospráva tejto mestskej časti, je vraj najhorším opatrením samosprávy na Slovensku spomedzi deviatich, ktoré v rámci projektu HESO posudzovala komisia odborníkov v pravidelnom štvrťročnom monitoringu.

S takýmto hodnotením nesúhlasí zastupujúca starostka Petržalky Viera Kimerlingová (KDH), podľa ktorej sú dôvody komisie iracionálne a nekompetentné. Pochybuje o tom, že si členovia komisie prečítali celý text navrhovaného nariadenia. Poukázala aj na to, že nikto z nich sa nepýtal na vysvetlenie a právne stanoviská mestskej časti.

Zástupcovia projektu HESO konštatujú, že Miestny úrad v Petržalke navrhol nariadenie o priestupkoch proti verejnému poriadku, ktoré sa snaží bojovať proti prostitúcii na verejných priestranstvách. Podľa návrhu by bolo zakázané na verejnosti poskytovať sexuálne služby, zakázaná by bola aj reklama na akékoľvek erotické služby. Zákaz by sa týkal aj obnažovania ľudského tela s výnimkou prípadov, ako sú dojčenie či kúpanie. Za porušenie by mohla polícia vyberať pokuty do tisíc korún.

Komisia považuje opatrenia za málo účinné, ktoré by nanajvýš presunuli problém do inej mestskej časti Bratislavy. Podľa viacerých hodnotiteľov je načase systémovejší prístup. Ekonóm Národnej Banky Slovenska Martin Šuster tvrdí, že mestská časť by sa mala skôr snažiť prostitúciu dostať pod kontrolu (verejné domy na mieste, ktoré vyberie ona), ako ju vyničiť. Zabezpečili by si tým podľa neho aj určité daňové príjmy a podstatne lepšie by mohla brániť zneužívaniu žien a šíreniu pohlavných chorôb. Dodal, že ak by zákaz vytlačil prostitúciu do ilegality, situácia by sa ešte zhoršila.

Podľa petržalskej poslankyne Anny Dyttertovej (KDH) poslanci, ktorí opatrenie proti prostitúcii navrhujú, nebojujú s prostitúciou. To je základné nepochopenie, ktoré pri spore o opatrenie vzniklo. Podľa nej návrh na potláčanie prostitúcie má vyšší záujem - tým je záujem slušných obyvateľov, ktorých prostitúcia obmedzuje, ale aj ohrozuje. „Obhajujeme záujem rodičov a ich detí, aby sa nemuseli pri ceste do, alebo zo školy pozerať, ako pasáci mlátia prostitútky za nízku tržbu. Obhajujeme záujem celej spoločnosti, aby mládež nemala cez prostitútky a ich pasákov ľahký prístup k drogám priamo na hlavnej ceste. Obhajujeme záujem slušných žien, ktoré stoja na zastávkach MHD v tomto priestore a musia čeliť vulgárnym spôsobom sexuchtivých vodičov,“ dodala A. Dyttertová.

Projekt HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení je platformou, kde sa nezávislí ekonómovia, analytici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia akademickej obce, tretieho sektora, samosprávy a stavovských organizácií pravidelne štvrťročne vyjadrujú k vybraným navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií, a tak informujú verejnosť o svojom názore na kvalitu a dôležitosť ekonomických a sociálnych opatrení.

Páčil sa vám článok?