Tiesňové telefónne linky v Bratislave

Na tomto mieste prinášame stručný prehľad najdôležitejších telefónnych čísel, ktoré obyvateľ Bratislavy potrebuje mať k dispozícii v prípade havárie, tiesne alebo stavu núdze.

Tiesňové volania

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotnícka služba 155
Polícia 158
Mestská polícia 159

VODA havarijná služba
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
0800 121 333

   
PLYN havarijná služba
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0850 111 727

   
ELEKTRIKA havarijná služba
Západoslovenská energetika, a.s.
0800 111 567

   
Callcentrum pre správu ciest
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
17 100

   
Poruchy verejného osvetlenia
Verejné osvetlenie, Siemens, s.r.o.
02 6381 0151