Kalvínsky kostol

Páčil sa vám článok?

Kalvínsky kostol bol postavený za necelý rok a slávnostne vysvätený bol 5. októbra 1913. Projekt kostola vyhotovili stavební architekti Ferenc Wimmer a Flóris Opaterny. Železná brána zadného vchodu je údajne tá, za ktorou boli uväznení v mestskej väznici duchovní odsúdení na galeje.

Kostol Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi
Námestie SNP 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto

Farský úrad Reformovanej kresťanskej cirkvi
Obchodná ulica 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto

Telefón: +421-2-2-5443-3426
Fax: +421-2-2-5443-3426
Web: www.refblava.szm.com
E-mail:
refblava@szm.sk

Bohoslužby:

Nedeľa 9:00 (slovenská) 10:30 (maďarská)
Páčil sa vám článok?