Evanjelický kostol sv. Trojice

31.12.2012
Páčil sa vám článok?

Evanjelický Kostol sv. Trojice
Ev. a. v. farský úrad
Strečnianska ulica 15
SK-851 05 Bratislava

Telefón: 02 6382 7559, 02 6353 1377
Fax: 02 6353 1370
E-mail: petrzalka@ecav.sk
Web: www.ecav-petrzalka.sk

BOHOSLUŽBY

Sobota

15:00 - služby Božie v penzióne Dom tretieho veku v Ovsišti (párny týždeň)

Nedeľa

09:00 – služby Božie v kaplnke v nemocnici na Antolskej ulici

09:30 – Hlavné služby Božie v chráme Svätej Trojice v Petržalke

11:00 – služby Božie vo fílii v  Rusovciach

17:00/18:00 – večerné služby Božie v chráme Svätej Trojice v Petržalke (zima/leto)

Páčil sa vám článok?