• Evanjelická cirkev A.V.
  • 16.04.2010 11:34

Evanjelický zborový dom v Dúbravke

0 0

Evanjelici z Karlovej Vsi, Dúbravky, Lamača, Devínskej Novej Vsi a Stupavy sa začali stretávať v roku 1995 v Obradnej sieni na Ulici M. Schneidera-Trnavského. Tá je od roku 2003 majetkom Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave a Zborovým domom Pastorálneho obvodu Dúbravka.

EVANJELICKÝ ZBOROVÝ DOM
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Ulica M. Schneidera-Trnavského 2
841 01 Bratislava - Dúbravka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Pastorálny obvod Dúbravka
Ulica M. Schneidera-Trnavského 2
841 01 Bratislava - Dúbravka
Telefón: +421 2 6446 3354
E-mail: ecavdubravka@gmail.com
Web: www.ecavdubravka.sk

Služby božie:
Nedeľa 10:30
Spevokol:
Utorok 18:30

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.