Zmestia sa záchranári na vašu ulicu? Pomoc v tiesni často brzdia zle zaparkované autá

12.1.2024
0

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Príchod nového roka poznačil v Ružinove požiar na streche bytovky, hasiči ho však mali zakrátko pod kontrolou. Dostali by sa v prípade núdze aj k vášmu domu? Náš čitateľ Milan, hasič vo výslužbe, pripomína, že nie všade v Bratislave majú záchranári potrebný priestor na prejazd, pričom v tejto súvislosti kritizuje aj VZN týkajúce sa parkovania v zónach PAAS.

Nebráňte prejazdu, potrebujeme prejsť, keď pôjde o život, preparkovať nestihnete – pripomína projekt s názvom 3 metre k životu. Presne toľko potrebujú hasiči, aby sa so svojou technikou dostali tam, kam ich v núdzi zavoláme, záchranu však často komplikujú zle zaparkované autá. Čitateľ Milan považuje za problém, že sa do nového VZN o parkovaní v zónach PAAS nedostala povinnosť vyznačiť a trvalo udržiavať voľný príjazd pre záchranárov. „V Bratislave pomaly nie je kde zaparkovať, tobôž prejsť s hasičskou technikou,“ hovorí.

Pripomína vyhlášku ministerstva vnútra č. 94/2004 Z. z., ktorá určuje základné požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť: prístupová komunikácia na zásah musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 metre (parkovacie pruhy sa nesmú započítavať do jej voľnej šírky) a nástupná plocha napojená na prístupovú komunikáciu musí mať šírku najmenej 4 m. „Hasičské auto idúce na zásah je široké 2,5 metra a najdlhšie má dĺžku 9 metrov a šírku až 3,20 metra.,“ dopĺňa bývalý hasič.

Zdroj: KR HaZZ

​Náročný prejazd v lokalite Mokráň záhon

Hovorca magistrátu Peter Bubla vysvetľuje, že spomínané VZN, ktoré náš čitateľ kritizuje, rieši spôsob spoplatnenia dočasného parkovania v zónach PAAS. „Problém, ktorý uvádza čitateľ, rieši dopravné značenie na cestách podľa §3 cestného zákona a správca danej cesty. Povoľovanie dopravného značenia zasa riešia iné orgány, nie prevádzkovateľ regulovaného parkovania PAAS,“  upresňuje.

Ubezpečuje však, že dopravné značenie v zónach PAAS je určené tak, aby boli všetky prístupy pre vozidlá hasičského a záchranného zboru voľné. „Pravidelnou dennou kontrolou parkovania sa snažíme predchádzať zablokovaniu ciest a prístupov, ku ktorému by mohlo dochádzať nedovoleným parkovaním mimo vyznačených miest. Preto sa domnievame, že regulácia PAAS a vyčistenie zón od neregulovaného parkovania a blokovania ciest, chodníkov a príjazdov je prínosom pre záchranné zložky,“ dodáva Peter Bubla.

Zdroj: TASR

​Prístupová komunikácia musí mať voľnú šírku najmenej 3 metre.

Aj zdravotnícki záchranári však potvrdzujú, že situácia nie je všade ideálna, parkujúce vozidlá ich neraz brzdia na ceste za pacientom – pravda, teraz nejde priamo o zóny PAAS. „Záchranná zdravotná služba Bratislava by na území mesta uvítala zriadenie a udržiavanie trvalých nástupných plôch a prístupových komunikácií na účely zabezpečovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Skrátil by sa dojazdový čas ambulancie k pacientovi, a následne aj jeho transport do zdravotníckeho zariadenia. Zároveň by sa zlepšili podmienky na celkovú manipuláciu a ošetrenie pacienta, aj efektivita riadenia a koordinácie záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Darina Schreková.

Zdroj: KR HaZZ

​Aj takúto ilustračnú fotografiu nám poslali hasiči...

Hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Štefan Koči zas konštatuje: „Príslušníci hasičského a záchranného zboru sa s problémom sťaženého príjazdu na miesto udalosti stretli napríklad koncom septembra. Smerovali k požiaru pivnice na Tylovej ulici, pričom prechádzali aj cez Chemickú ulicu, na ktorej boli z oboch strán zaparkované osobné autá. Hasičský automobil mal na prejazd na tejto ulici rezervu len približne 10 centimetrov po oboch stranách vozidla, čím sa čas príjazdu na miesto udalosti predĺžil o približne  tri minúty. Náročný prejazd je v princípe na väčšine sídlisk, ale tiež napríklad aj v lokalite Mokráň záhon.“

Hasiči mali ťažkosti aj celkom nedávno v Karlovej Vsi, keď  ich blokovali nelegálne parkujúce autá v strede parkoviska na Majerníkovej ulici. Na sociálnej sieti Karlovej Vsi sa 7. decembra objavila takáto správa: „Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií sa veľké hasičské vozidlá nevedeli dostať k zdroju požiaru pomedzi parkujúce vozidlá, rozhodli sa preto pre vstup do bytového domu z bočného vchodu. Práve pri požiari pritom rozhoduje o živote, zdraví či poškodení majetku každá sekunda...“.

(ac)

Páčil sa vám článok?