Bieda Miletičky: Pri daždi moknú trhovníci i tovar, inžinierske siete doslúžili... K sľubovanej obnove sa zatiaľ urobil len prvý krok

2.10.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Bez prípojky na elektrinu či vodu, s deravou strechou nad hlavou, cez ktorú pri daždi zateká... Predajcovia na Miletičke už roky fungujú v zúfalých podmienkach. Obnova trhoviska, ktorú pripravuje mestská časť Ružinov s Metropolitným inštitútom v Bratislave (MIB), má zohľadniť aj ich požiadavky. K realizácii je však ešte ďaleko.

Je veľa Bratislavčanov, ktorí chodia na Trhovisko Miletičova desiatky rokov. Vedia, že tu nájdu svojich obľúbených predajcov, malých výrobcov potravín a pestovateľov, s ktorými si aj radi podebatujú. Toto najpopulárnejšie a tiež najväčšie trhovisko v našom meste si obnovu jednoznačne zaslúži.

Miletička však potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, väčšina prvkov vrátane inžinierskych sietí je viac ako 40 rokov stará. Investície spred pár rokov pomohli len k menším zlepšeniam: za sumu približne 300-tisíc eur sa podľa ružinovskej samosprávy podarilo najmä vybudovať drevené stánky, opraviť toalety aj asfaltový povrch, odstrániť havarijnú elektroinštaláciu či zmodernizovať systém parkovania.

Predajcovia nám vysvetľovali, čo sa malo urobiť už dávno: Eriku z Bratislavy napríklad hnevala rozbitá ulička pri jej stánku, Anikó zo Zlatých Klasov a ďalší sa sťažovali na deravú strechu, cez ktorú im v daždivých dňoch prší na tovar. Privítali by tiež umývateľnú dlažbu okolo stánkov a vyššie umiestnenie stánkov, aby tam bolo viac svetla a priestoru... A keď potrebujú vodu, musia si ju nosiť zo studne. Viacerí však tvrdili, že ani nechcú prípojku, lebo by vraj veľa platili.

Zdroj: Marián Dekan

​Provizórna elektroinštalácia môže byť nebezpečná.

Názory trhovníkov i návštevníkov Miletičky zisťovali aj pracovníci MIB, ktorí od nich zbierali podnety priamo na mieste, a takisto prostredníctvom dotazníka v slovenskom, anglickom a vietnamskom jazyku. „Medzi najčastejšími návrhmi respondentov bola renovácia priestorov trhoviska tak, aby boli bezpečné a bezbariérové. Zároveň veľmi jasne komunikovali, že chcú, aby sa genius loci Miletičky zachoval aj po rekonštrukcii. Rovnako by ocenili, ak by sa na trhovisku organizovali aj kultúrne akcie či blšie trhy,“ priblížila Marcela Glevická, manažérka komunikácie.

Vzhľadom na zastaraný mobiliár a prakticky žiadne prípojky na vodu či elektrinu trhovníci v prieskume MIB podľa jej slov najviac požadovali celkovú obnovu predajných stánkov. „Mnohým sa deň začína v skorých ranných hodinách, aby si k stánku priniesli vodu. Keď prší, tak im do stánkov zateká. Nemajú k dispozícii ani chladiarenské sklady, kde by v prípade potreby umiestnili svoj tovar. To znamená, že nevyhnutnou súčasťou revitalizácie trhoviska bude zlepšenie pracovných podmienok pre predajcov a predajkyne,“ uviedla Glevická.

Zdroj: Marián Dekan

Biedna strecha. V takýchto podmienkach pracujú trhovníci už roky.

Ďalším problémom sú bariéry pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, keďže spevnené plochy trhoviska sú v zlom stave. Záverečnú správu, v ktorej budú výsledky z dotazníka aj z hĺbkových rozhovorov s odborníkmi spolu s analýzou technického či majetkového stavu trhoviska, plánuje MIB zverejniť koncom októbra. Zámer architektonickej súťaže a zadanie budú vychádzať práve z výstupov participatívneho procesu, aby riešenie, ktoré súťaž prinesie, reflektovalo potreby ľudí. „Pre architektov bude určite výzvou zachovať atmosféru, duch miesta či diverzity návštevníkov a návštevníčok,“ dodala Marcela Glevická.

Zdroj: Marián Dekan

Pri prechádzaní po rozbitých uličkách musíte byť opatrní.

Nová Miletička má byť čistejšia, bezpečnejšia, prehľadnejšia, „zelenšia“, funkčná a atraktívna pre predajcov i návštevníkov. Zámer jej premeny na kvalitný verejný priestor, ktorý chce ponúknuť aj doplnkové funkcie, sa, samozrejme, nekončí víťazným návrhom architektov. Odborníci pripomínajú, že bude potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu, naplánovať etapizáciu,  nájsť financie... K realizácii bude ešte dlhá cesta, dôležité však je, aby projekt nezastal, ale ďalej pokračoval.

Kedy vypíšu súťaž?

Predpokladaný termín vypísania architektonickej súťaže na komplexnú rekonštrukciu trhoviska je v priebehu roka 2022. Zadanie, nastavenie a vyhodnotenie  architektonickej súťaže zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy. „Samotná realizácia už bude prebiehať v gescii mestskej časti Ružinov, ktorá má trhovisko v správe od hlavného mesta,“ doplnila Marcela Glevická z MIB. 

Zdroj: Marián Dekan

Ak má trhovisko na Miletičke prežiť, potrebuje komplexnú obnovu.

(ac)

Páčil sa vám článok?