Vodičovi MHD sa vyhráža DPB výpoveďou v súvislosti s incidentom pod Mostom SNP - v čom nastal problém?

19.3.2021

Zdroj: koláž abn - FB

Páčil sa vám článok?

Určite ste zaregistrovali incident, ku ktorému došlo začiatkom marca na konečnej autobusov pod Mostom SNP, kde policajti tvrdo zakročili voči vodičovi MHD, ktorý nemal na sebe rúško počas fajčiarskej pauzy. K prípadu sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril aj kolega dotyčného vodiča, čo v DPB jeho nadriadení považujú za porušenie pracovnej disciplíny a hrozia mu výpoveďou!

Takmer 30-tisíc užívateľov sociálnej siete Facebook zdieľalo začiatkom marca video, na ktorom bolo vidno zákrok policajnej hliadky voči vodičovi MHD na konečnej autobusov pod Mostom SNP. Šofér si v rámci prestávky zapálil cigaretu, takže si dal z tváre dole rúško, na čo ho policajti zaregistrovali a začali kontrolovať. Podľa vyjadrení policajného hovorcu muž nechcel s hliadkou spolupracovať, takže ho za použitia hmatov a chmatov naložili do služobného vozidla a odviezli na príslušné oddelenia za účelom podania vysvetlenia. Neumožnili mu ani len uzamknúť autobus DPB, v ktorom mal v ten deň službu. Prípad vzbudil veľký záujem verejnosti, aj keď bola informácia o tom, že išlo o vodiča MHD najskôr označená za HOAX, pričom pravdou je, že hovorkyňa DPB spomínaný incident za účasti ich zamestnanca pre médiá potvrdila...  

Pod videom zverejneným na sociálnej sieti diskutoval aj kolega zadržaného muža - pán Lukáš Reich, ktorý je od roku 2019 zamestnancom DPB. Ten na FB napísal: "No musím reagovať, aj keď z toho určite budem mať problémy. Na každom šprochu pravdy trochu alebo bez vetra sa ani list nepohne. Pravda ako vždy je niekde v strede: 1.) Vodiča hliadka zastavila za to, že pri fajčení nemal rúško de facto podľa policajtov sa nesmiete ani napiť či jesť akonáhle vystrčíte nos z domu. Na toto je asi 5 svedkov. 2.) Zadržali ho, lebo si chcel vypnúť motor na autobuse, pričom ak ho máme moc dlho zapnutý a stojíme, tak nám hrozia pokuty. Hliadka ho vyzvala, aby nešiel a on neuposlúchol, tak ho obmedzili na slobode, čo bolo OK a v poriadku. 3.) No dúfam, že neprezradím nič tajné alebo interné, ak poviem, že naša riaditeľka v DPB Jarka Dečmanová za najhoršie na tomto vidí, že vodič bol nesprávne ustrojený, lebo mal tepláky. Ináč všetko OK." 

​Reakcia DPB na sebe nenechala dlho čakať. Už 8. marca 2021 odoslali Lukášovi Reichovi prostredníctvom poštovej zásielky Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou ukončenia pracovného pomeru výpoveďou. Podpísané je pánom Stanislavom Tobolkom a uvádza sa v ňom: "Dňa 03.03. 2021 ste na sociálnej sieti Facebook zverejnili komentár k videu, v ktorom ste komentovali zásah polície proti inému vodičovi DPB a.s. pričom ste zároveň nevhodným a neprimeraným spôsobom komentovali iného riadiaceho pracovníka a to Ing. Jaroslavu Dečmanovú PhDr., riaditeľku divízie autobusy DPB a.s. Vyjadrenie, že v súvislosti so zásahom polície voči zamestnancovi riaditeľka divízie autobusy považuje za najhoršie len ustrojenie dotknutého zamestnanca je absolútne nekorektné vyjadrenie. ktoré poškodzuje dobré meno DPB a.s. Vaše predmetné verejné vyjadrenie je zároveň v rozpore so zásadou kolegiálnej úcty v rámci DPB a.s."

DPB svoju zamestnancovi zároveň pripomenul, že by sa mal riadiť interným predpisom PR 02/ 96, teda tzv. etickým kódexom. Podľa neho sú zamestnanci DPB a.s. povinní správať sa tak, aby šírili dobré meno DPB a.s. a chránili jeho záujmy. "Čo sa týka vzájomných vzťahov zamestnancov, ten má byť založený na vzájomnej kolegiálnej úcte, pričom zamestnanci DPB a.s. majú na pracovisku vytvárať a udržiavať príjemnú a kooperatívnu atmosféru," napísal zástupca Dopravného podniku svojmu pracovníkovi, ktorý má kumulovanú funkciu: vodič, majster a výpravca.

Zdroj: FB Lukáš Reich

On sám sa naopak domnieva, že ide zo strany zamestnávateľa o šikanu za pravdu a pokus o obmedzenie slobody prejavu, čo je podľa neho protiústavné. Lukáš Reich pochybuje o tom, že na základe jeho vyjadrenia bolo nejako poškodené dobré meno DPB a skôr si myslí, že ide len o osobnú pomstu pani riaditeľky, ktorú vo svojom statuse spomenul. Dopravnému podniku už zaslal svoje stanovisko k celej záležitosti, v ktorom sa okrem iného píše:  "Voči tomuto neadekvátnemu aktu podávam odpor a žiadam o okamžité stiahnutie klamlivého a vyfabulovaného svojvoľného zdrapu klamstiev ako aj písomné ospravedlnenie podpísané aspoň jedným členom predstavenstva."

S otázkou či v tomto prípade zamestnanec porušil interné predpisy, respektíve etický kódex prepravcu sme sa obrátili na hovorkyňu DPB Ľubicu Melcerovú, ktorá nám poslala nasledujúcu odpoveď: "Podľa Etického kódexu sú zamestnanci DPB, a.s. povinní správať sa tak, aby šírili dobré meno DPB, a.s. a chránili jeho záujmy. Čo sa týka vzájomných vzťahov zamestnancov, má byť založený na vzájomnej kolegiálnej úcte, pričom zamestnanci DPB, a.s. majú na pracovisku vytvárať a udržiavať príjemnú a kooperatívnu atmosféru. Podľa Pracovného poriadku zamestnanci DPB, a.s. povinní okrem iného dodržiavať kultúru spoločnosti v organizačných, pracovnoprávnych vzťahoch, v medziľudských vzťahoch, vnútorných aj vonkajších vzťahoch spoločnosti, pričom sú povinní dodržiavať pravidlá podnikovej kultúry (Etický kódex) v pracovných aj mimopracovných vzťahoch. Zverejnením predmetného príspevku na Vami uvádzaný incident zamestnanec DPB, a.s. okrem prípadného vyjadrenia vlastného názoru na danú situáciu zároveň komentoval iného pracovníka DPB, a.s. bez jeho
vedomia, pričom svoje tvrdenie nemal podložené z priamej komunikácie s daným pracovníkom a o pracovných podmienkach v DPB, a.s. tak vytvoril zavádzajúci a pravdu skresľujúci dojem, čo poškodzuje dobré meno spoločnosti. V prípade Vami spomínaného vodiča nešlo o prvý podobný incident a písomnému upozorneniu predchádzalo ústne upozornenie."

(ars)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie