VIDEO: Policajti pod Mostom SNP tvrdo zakročili voči vodičovi MHD - akého priestupku sa dopustil?

3.3.2021

Zdroj: koláž abn

Páčil sa vám článok?

Na konečnej autobusov MHD pod Mostom SNP došlo v utorok ráno k dramatickému zadržaniu muža príslušníkmi Polície SR. Podľa svedkov malo ísť o vodiča MHD, ktorý počas svojej prestávky vystúpil z vozidla a zapálil si cigaretu...

"Pána šoféra MHD dnes ráno zadržali policajti na konečnej zastávke pod mostom SNP, kde ma právo na prestávku. Vystúpil z autobusu, kde si zapálil cigaretu. Polícia SR ho za tento priestupok zadržala na základe toho, že pri fajčení nepoužíval rúško. Nedovolili mu ísť si ani zamknúť autobus... Jednoducho ho odpratali ako špinavého hajzla," uviedol pravdepodobne autor videa, ktoré sa v posledných hodinách masovo šíri na sociálnej sieti Facebook.

Pozrieť si ho môžete tu:

Pochopiteľne, že sme kontaktovali hovorkyňu DPB Ľubicu Melcerovú, ktorá nám pravdivosť tvrdenia, že išlo o vodiča MHD a teda ich zamestnanca potvrdila. "Situácia nás nesmierne mrzí a robíme všetko pre to, aby sa už neopakovala. S dotyčným vodičom už mal jeho nadriadený rozhovor. Viac informácií k vzniknutej situácii nebudeme poskytovať, nakoľko je v štádiu vyšetrovania," dodala.

K prípadu, ktorý verejnosť na sociálnych sieťach priam pobúril, prišlo médiám aj vyjadrenie z Krajského riaditeľstva PZ SR v Bratislave: "Policajti prvého bratislavského okresu v rámci svojej hliadkovej činnosti spozorovali dňa 02.03.2021 v čase krátko po 08:45 h na Zástavke Most SNP muža, ktorý nedodržiaval aktuálne protipandemické opatrenia, a to prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. Týmto konaním sa dopustil priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f/ zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, v spojení s aktuálnymi protipandemickými opatreniami ÚVZ," uviedla hovorkyňa KR PZ SR v Bratislave Veronika Martiniaková.

 "Okrem vyššie uvedeného, muž nerešpektoval zákaz fajčenia na zastávke, čím sa dopúšťal priestupku podľa § 11 ods. 1 písm. a / zák. č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a taktiež odmietol hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť. Nadväznosti na tento konkrétny prípad opätovne opakujeme, že pri samotných kontrolách, je veľmi dôležité komunikovať s policajtmi. Policajti voči občanom postupujú ústretovo. Muž s hliadkou PZ odmietol spolupracovať a na výzvy polície nereagoval. Následne bol zo strany polície vyzvaný k podaniu vysvetlenia na útvare Policajného zboru. Túto výzvu však takisto odmietol. Z uvedeného dôvodu bol v zmysle zákona predvedený na príslušný útvar PZ. Po podaní vysvetlenia bol následne v čase o 09:20 h prepustený na slobodu. Za takéto konanie hrozí mužovi v správnom konaní sankcia 1650,- eur," dodala policajná hovorkyňa.

(ars)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie