Na Hurbanovom námestí chce Matica postaviť súsošie svätých

8.3.2012
0
Návrh na pamätník sv. cyrila, metoda a gorazda má víťazov - Susosie2
Páčil sa vám článok?

Matica slovenská oznámila, že na Hurbanovom námestí chce na budúci rok osadiť súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Malo byť odhalené pri príležitosti 1150. cyrilo-metodského jubilea. Oficiálne však o súhlas s umiestnením súsošia nepožiadala samosprávu mesta Bratislava ani mestskej časti Staré Mesto.

„Vieme o tomto zámere, no neevidujeme oficiálnu žiadosť," uviedol hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Samospráva mesta tiež o zámere vie, ale definitívne podľa hovorcu Bratislavy Ľubomíra Andrássyho rozhodnuté nebolo. O umiestnení monumentu chcú s Maticou slovenskou ešte rokovať.

Matica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda pritom už vyhodnotili súťaž na výtvarný návrh súsošia, kde jednou z podmienok bolo architektonické zakomponovanie súsošia do priestoru Hurbanovho námestia - priestranstva pred Kostolom Najsvätejšej Trojice a Obchodnou ulicou.

Súsošie má byť z bronzu a v nadživotnej veľkosti - odporúčaná výška postáv je 270 cm. Jeho celková cena by nemala presiahnuť 165-tisíc €. Z 24 návrhov vybrali vyhlasovatelia tri víťazné návrhy - Proglas (Mgr. art. Peter Beňo, Lipany), Rotunda (akad. sochár Anton Gabrík, Modra) a Cyril (akad. sochár Ján Leško, Trebišov). Po dopracovaní návrhov vyhlasovatelia súťaže rozhodnú, ktorý sa bude realizovať.

Matica slovenská aktívne vystupuje proti obnoveniu súsošia Márie Terézie na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra a presunu súsošia štúrovcov na Námestie slobody, ako to navrhuje Bratislavský okrášľovací spolok. Proti tomuto zámeru zorganizovala celoslovenskú petíciu, ktorú odovzdala vedeniu mesta. Súčasne mu ponúkla účasť pri urýchlenej príprave koncepcie umiestňovania sôch v Bratislave. Paradoxne vlastnú súťaž na výtvarný návrh súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na verejnom priestranstve urobila Matica slovenská bez súhlasu samosprávy a bez existencie koncepcie umiestňovania sôch v meste.

(brn)

Páčil sa vám článok?